Bilaterální koordinace

Bilaterální koordinace

Bilaterální koordinace je propojení myšlení & motoriky v aktivitách, které nás provází doslova celým životem. Učíme se jí postupně, od narození. Je to schopnost současně koordinovat pohyb obou polovin našeho těla.


BILATERÁLNÍ KOORDINACE srozumitelně, hravě a prakticky

 

Bilaterální koordinace je propojení myšlení & motoriky v aktivitách, které nás provází doslova celým životem. Učíme se jí postupně, od narození. Je to schopnost současně koordinovat pohyb obou polovin našeho těla:

 • v symetrických pohybech - obě ruce dělají v jednu chvíli stejný pohyb například nazouvání ponožek, chytání míče oběma rukama, skákání přes švihadlo.
 • ve střídavých pohybech - například: lezení po žebříku/průlezce, šplhání, jízda na kole.
 • v pohybech vyžadujících dominantní & nedominantní ruku - například kreslení & psaní, stříhání, krájení chleba, vyšívání, zavazování, nebo třeba při vymáčknutí pasty na zubní kartáček.

 

Bilaterální koordinace je velmi úzce spjatá s vestibulárním (rovnovážným) systémem, který je klíčový pro zajištění rovnováhy hlavy a těla v prostoru. Ve chvíli, kdy si naše tělo uvědomuje pohyb (propriocepce) & gravitaci (vestibulár) můžeme reagovat odpovídajícím pohybem, rovnováhou a svalovým napětím – držením těla. Právě vestibulární systém a schopnost našeho těla registrovat informace a integrovat je do pohybů umožňuje bilaterální koordinaci a tělesné vědomí o horní a dolní polovině těla.

 

BILATERÁLNÍ KOORDINACE napříč životem

 

Miminka a batolata používají při hře obě ruce. S předmětem manipulují před tělem tak, že si ho předávají z ruky do ruky, pokud je vedle nich chytnou ho do ruky, která je mu blíž. Neumí ho vzít napříč.

 

Tříměsíční miminko přechází přes střed těla pohybem očí, které sledují předmět, kterým před ním pohybujeme.

 

Šestiměsíční miminko přechází přes střed těla pohybem jedné ruky.

 

Osmiměsíční miminko přechází přes střed těla pohybem obou rukou - předává si předmět z ruky do ruky.

 

Postupem času dochází k upřednostňování jedné ruky a ke schopnosti přejít napříč pohybem končetiny přes pomyslnou středovou osu těla – udělat tzv. křížový pohyb. Toto vyhraňování dominantní ruky vrcholí obvykle kolem 3️.- 4. roku života dítěte.

 

Schopnost lateralizace - upřednostnění pohybu jedné končetiny a využití druhé jako pomocné (statické) ve funkčních aktivitách svědčí o vyzrálosti mozku - funkčním propojení obou mozkových hemisfér, které spolu vzájemně komunikují. Toto propojení je klíčové pro normální žití, protože běžné denní aktivity vyžadují motorické plánování, orientaci v prostoru a vizuálně motorické dovednosti.

 

BILATERÁLNÍ KOORDINACE v PŘÍKLADECH

 

 • v běžných denních aktivitách - samostatné jezení, oblékání, obouvání, hygiena, příprava jídla - mazání, krájení.
 • ve hrubě – motorických aktivitách - lezení, chůze, chůze do/ze schodů, jízda na kole, plavání, lyžování, při tanci a jiných sportech.
 • ve vizuálně motorických aktivitách - stavění stavebnic, navlékání, kreslení, psaní, stříhání, házení/chytání...

 

Zdá se vám, že je dítě NEšikovné?

 

Za jeho NEšikovností může být právě nekvalitní komunikace mezi mozkovými hemisférami - nevyzrálá bilaterální koordinace, nekvalitní propojení myšlení & motoriky. A na tom se dá báječně pracovat. Zaměřme se na to jak dítě v těchto aktivitách funguje – zvládá sebeobslužné aktivity úměrně svému věku, nebo ho v běžném fungování jeho nešikovnost omezuje?

 

Pokud si všimneme, že čtyřleté a starší děti v těchto aktivitách střídají ruce (předávají si z jedné ruky do druhé) znamená to, že neumí jít napříč↗️↖️, přes pomyslný střed těla (pro aktivity na pravé straně používají pravou ruku, pro aktivity na levé straně používají levou ruku), věnujme těmto aktivitám větší pozornost - procvičujme pohyb, který jde přes střed těla.

 

Trpělivost hory přenáší a v tomto případě je na místě. Výše zmíněné aktivity děti přirozeně vyhledávají, protože je rozvíjí. Pokud se jim ale vyhýbají, mají k tomu většinou důvod, kterým nemusí být lenost nebo geny - poruchy motorických funkcí totiž často vidíme napříč celou generací a při správném vedení můžeme probudit chuť k aktivitám, které dítě odmítalo. Při přetrvávajících obtížích je důležité nezapomenout specialistou vyloučit vadu zraku a poruchu na úrovni rovnovážného ústrojí vnitřního ucha.

 

Aktivity, které ROZVÍJÍ BILATERÁLNÍ KOORDINACI

 • píchání bublin oběma rukama
 • trhání & mačkání papíru
 • spojování/rozkládání dílků stavebnic
 • puzzle
 • driblování balónem, házení/chytání/kopání
 • hudební nástroje, triangl, citerka, klavír
 • modelína & plastelína - tahání, mačkání, krájení, hledání předmětů, které jsou v ní schované
 • navlékání & provlékání
 • stříhání a vystřihování
 • mazání chleba, rohlíku
 • tleskací hry
 • oblékání/svlékání panenky
 • pletení náramků - gumičky, bavlnky
 • pouštění draka
 • prostírání stolu
 • nakládání a vykládání pračky, věšení prádla
 • utírání prachu, vysávání, nametání na lopatku, zametání
 • mytí/utírání nádobí, úklid nádobí
 • kreslení/vykreslování na velké formáty s přechodem přes střed těla

A v neposlední řadě moje oblíbená hra: "KUBA ŘEKL:...", ve které jde o napodobování aktivit a pohybů.

 

 • dotkni se nosu
 • nakresli před sebou prstem ve vzduchu velkou ležatou osmičku
 • skákej jako ?/ po jedné noze/ snožmo
 • ukaž jak se dojí mléko
 • lehni si na záda a šlapej ve vzduchu nohama, jako bys jel na kole
 • ukaž jak se hraje na buben, na kytaru, na triangl
 • dotkni se svého loktu
 • ukaž jak dribluješ a házíš na koš
 • ukaž jak malíř maluje stěnu
 • ukaž jak se vysává
 • ukaž jak se věší prádlo...
 • ukaž jak házíš freesbii
 • ukaž jak skáčeš přes švihadlo

Pokud cítíte, že potřebujete odbornou konzultaci, můžete se obrátit na:

 • ergoterapeuty,
 • některé klinické logopedy, kteří pracují s Neurovývojovou stimulací,
 • terapeuty INPP (Institut neurofyziologické psychologie).

Mgr. Zuzana Blažková,

Klinická logopedie JINAK s.r.o.

Autorka projektů Logopedie JINAK a Máma logopedka na FB

13. 12. 2021

Zpět