XXIV. Konference AKL ČR z.s.

Ve dnech 10.–12. 11. 2016 proběhla v Kongresovém a kulturním centru BESEDA v Otrokovicích XXIV. Konference AKL ČR z.s. Program Konference obsahoval kulturní program se společenským večerem a prohlídkou Baťovy vily, odborný program pod názvem Diagnostika v klinické logopedii a volební členské shromáždění.


Vyslechli jsme celou škálu odborných přednášek českých i zahraničních hostů, které přispěly k nabytí nových odborných vědomostí všech členů AKL. Odborné přednášky, které byly na vysoké odborné úrovni, moderovala PaedDr. Irena Cudlínová a doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Volební shromáždění pak uvedl Mgr. Luboš Jeřábek. Členská základna byla seznámena s Jednacím řádem, schválila přítomnost nečlenů spolku – právníka a notářky a poté byla informována formou krátkých zpráv paní předsedkyně a členů Rady o jejich činnosti. Následovalo schválení Stanov spolku, které „bravurně“ vyřešil přítomný právník.

Po představení kandidátů do volených orgánů spolku následovaly volby, vyhlášení výsledku voleb a volba předsedy spolku. Dlouhým potleskem se celá členská základna rozloučila s dosavadní předsedkyní Rady PaeDr. Evou Škodovou, která se svou mnohaletou činností velikou měrou zasloužila o rozvoj oboru klinická logopedie. Na Konferenci nechyběli ani vystavovatelé nových logopedických pomůcek, u jejichž stánků bylo stále plno. V sobotu program Konference pokračoval blokem odborných přednášek a po jejich zakončení byla XXIV.Konference AKL ČR ukončena. Celý organizační tým si zaslouží za hladký průběh konference veliké poděkování.

   

Mgr. Jana Roubínková, Mgr. Marie Rupcová

29. 11. 2016

Zpět