Kongres IALP 2016 Dublin

21. – 25. 8. 2016 se v  Dublinu konal světový 30. kongres IALP. Zúčastnila se jej aktivně i AKL ČR, kterou reprezentovala PaedDr. Eva Škodová a doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD. Jejich náplní bylo kromě aktivní účasti  i prezentace kandidatury na pořádání světového kongresu IALP v Praze v roce 2022. 


30. světový kongres International Association of Logopedics and Phoniatrics IALP

21. – 25. 8. 2016  Dublin

 

Kongresy IALP jsou vrcholnou odbornou, vědeckou i reprezentativní akcí v oblasti logopedie a foniatrie, Dubllin 2016 v rozsahu 5 plně obsazených kongresových dní zahrnoval více než  500 témat, prezentovaných odborníky z celého světa formou přednášek, posterových sdělení a workshopů.

Zástupci ČR z AKL ČR se tohoto setkání zúčastnili velmi aktivně v rámci všech zásadních akcí kongresu.

Úvodní  ceremoniál kongresu zahrnoval symbolický akt s přinášením a řazením národních vlajek zástupců národních organizací, za AKL ČR se vynesení české vlajky zhostil K. Neubauer.

Eva Škodová a zástupkyně agentury GUARANT International Eva Tlamsová při prezentaci naší kandidatury pro kongres IALP Praha 2022. 

Celodenní prezentace přípravy na organizaci, neustálá přítomnost na stánku po dobu tří dnů, reakce na dotazy účastníků kongresu, byla velmi striktní náplní zástupců ČR na kongresu a vyvrcholila přípravou a realizací multimediální prezentace našeho zastoupení během hlavního zasedání členů IALP 24.8. Prezentace se obsahem a pojetím setkala s velmi příznivým ohlasem publika a Praha byla v konkurenci dalších tří kandidátů považována za favorita. Rozhodnutí předsednictva IALP, které hlasovalo ve prospěch zástupců Nového Zélandu, bylo patrným překvapením, které dokládá vysoký podíl zájmů zástupců anglofonní části IALP, která byla patrná po celé konání  kongresu. Zároveň s námi neuspěli také kandidáti Izraele a Portugalska (ti již podruhé). Evropa již není v současnosti v mnohém  dominantní součástí této světové organizace a s touto skutečností je nutno počítat. O to významnější  je skutečnost, že ČR a AKL dala touto náročnou aktivní účastí na programu konference najevo svou připravenost, stát se dějištěm významné evropské konference v našem oboru.

Aktivní účast AKL ČR zahrnovala i prezentaci posterového  sdělení  v sekci Language and Communication in School-Aged Children and Adolescents. Téma  Developmental language disorders and school performance after  the transition from a special SLT school program to a mainstream elementary school. (Karel Neubauer)  bylo prezentováno 22.8.  i s diskusí se zájemci z řad účastníků  posterové sekce.

Příští kongres IALP bude v roce 2019 v Taipei na Taiwanu:

S kolegy z Taiwanu jsme se společně těšili na návaznost kongresů. Přestože realita bude opětně mimoevropská, rozhodně byla účast AKL ČR na kongresu velmi významnou odbornou i propagační akcí naší organizace i oboru klinická logopedie v ČR.

Poster doc. Neubauera

                                                                                 Karel Neubauer

26. 2. 2017

Zpět