Komunikace a handicap III- konference HK

Mezinárodní vědecká konference Komunikace a handicap III byla třetí akci, následující po předchozích ročnících v roce 2011 a 2013. Vzhledem k rozsáhlé účasti významných zahraničních odborníků z Velké Británie, Německa, Lotyšska a Polska  lze hovořit o velmi významném odborném impulzu pro oblasti české a slovenské klinické logopedie. 


Význam akce byl podtržen i aktivní účastí osobností české a slovenské klinické logopedie a foniatrie s diskuzí řady aktuálních závažných témat problematiky poruch komunikace.

Prof. Anja  Lowit – hlavní referát na téma: Pokroky v diagnostice a terapii dysartrie 

Aktivní účastníci a posluchači konference v aule Univerzity Hradec Králové.

Konference Komunikace a handicap III 2016 byla součástí celoživotního vzdělávání členů AKL ČR i Sekcie klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku jako součást akreditovaných akcí pro obor klinická logopedie.                                                                                                                                                                           doc. Karel Neubauer

21. 3. 2017

Zpět