info o: II. Klinicko-logopedickém sympoziu

info o: II. Klinicko-logopedickém sympoziu

Dne 16. 6. – 17. 6. 2017 se konalo II. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Poruchy plynulosti řeči z holistického pohledu."

1. lékařská fakulta UK Praha nám opět dovolila pronajmout nádherné prostory Purkyňova ústavu na Albertově, Praha 2.  Odbornou akci zaštítil děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha v čele s doc. MUDr. Olgou Dlouhou CSc.Sympozium bylo otevřeno všem, kdo má zájem o klinickou logopedii. 


Vážené kolegyně a kolegové,

dne 16. 6. – 17. 6. 2017 se konalo II. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Poruchy plynulosti řeči z holistického pohledu."

1. lékařská fakulta UK Praha nám opět dovolila pronajmout nádherné prostory Purkyňova ústavu na Albertově, Praha 2.

Odbornou akci zaštítil děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha v čele s doc. MUDr. Olgou Dlouhou CSc. - Velmi děkujeme!

Sympozium bylo opět otevřeno všem, kdo má zájem o obor klinická logopedie.

V rámci druhého ročníku bylo uvedeno 9 hlavních přednášek a 16 praktických workshopů.

Tří hlavních přednášek se ujali zahraniční hosté. Doktorka Sarah Vanhoutte (Univerzita v Ghentu, Belgie) představila výzkum zabývající se neurovědeckým základem koktání; doktorka Patricia Sandrieser představila terapeutický koncept KIDS, který vytvořili společně s profesorem Peterem Schneiderem z univerzitní kliniky v Aachenu (http://www.kids-stottern.de/patricia-sandrieser.html). Posledním zástupcem z ciziny byla doktorka Ivana Didirková (Katolická univerzita v Louvain, Belgie), která představila výsledky výzkumu týkající se respirační, fonační a artikulační činnosti u lidí s neplynulostí.

Dalších přednášek se zhostilo 6 odborníků z různých oborů. Doc MUDr. Olga Dlouhá CSc. jako foniatr představila etiopatogenezi koktavosti; doc. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, PhD. přednesla své zkušenosti, jelikož se celoživotně věnuje tématu koktavosti a překladu odborných textů; doc. PhDr. Petr Kulišťák, PhD. velmi zábavnou formou nastínil neuropsychologický pohled na neplynulosti, MUDr. Michal Raszka zase psychiatricko-psychoterapeutický pohled. Mgr. Petra Čornaničová jako psycholog ve zdravostnictví sdílela své zkušenosti s prací s dětmi s vývojovou neplynulostí a kolegyně klinické logopedky Tereza Hladilová a Barbora Richtrová se podělily o svůj holistický přístup při terapii poruch plynulosti řeči.

V odpoledních hodinách probíhaly praktické workshopy. Většinu z nich vedli zkušené/í, milé/í a hlavně ochotné/í kolegyně a kolegové kliničtí logopedi. Účastníci však mohli zažít i workshop vedený dramaterapeutem, muzikoterapeutkou, klinickou psycholožkou nebo psychoterapeutem.

V pátek večer byla odborná párty na lodi u Vltavy, kde jsme mohli společně sdílet naše zkušenosti, znalosti z oboru klinické logopedie, ale především radosti a starosti z našich běžných životů. K vřelejšímu sdílení chybělo jen přívětivější počasí. :)

Ráda bych poděkovala kolegyním z Foniatrické klinika VFN a 1 LF UK za velkou pomoc a podporu! Bez nich by to nešlo!

MUDr. Michal Raszka, PhD. byl natolik ochotný a otevřený, že poskytl celou svoji přednášku i dotazníky na sociální fobii, úzkost a depresi. Mgr Tereza Hladilová a Mgr. Barbora Richtrová zase přislíbily poskytnutí dotazníků k tématu neplynulosti pro rodiče a pro děti.

Vše naleznete v přílohách.

Přeji všem klidné léto a pokud to bude jen trochu možné těším se na 3. sympoziu i na Vás.

                                                                                                                                                                                                                         S pozdravem Bára Richtrová

Přednáška MUDr. Michala Raszky – zde

Liebowitzova stupnice příznaků sociální fobie – zde

Beckův inventář úzkosti – zde 

dotazník pro rodiče – zde

dotazník pro děti – zde

4. 8. 2017

Zpět