info o: 9. klinicko – logopedické dny, Košice

info o: 9. klinicko – logopedické dny, Košice

Dne 26. – 27. Května 2017 se konaly v Košicích 9. klinicko – logopedické dny při příležitosti 100-ého výročí narození Doc. PhDr. Josefa Lišky, CSc.


9. klinicko – logopedické dny

při příležitosti „100-ého výročí narození

Doc. PhDr. Josefa Lišky, CSc.“.

Dne 26. – 27. Května 2017 se konaly v Košicích 9. klinicko – logopedické dny při příležitosti 100-ého výročí narození Doc. PhDr. Josefa Lišky, CSc.

Na tuto akci jsme byli oficiálně pozváni Sekcí klinické logopedie na Slovensku. Zástupcem za AKL ČR byl pověřen Mgr. Aleš Reichel s předáním zdravice za náš spolek.

Doc. PhDr. Josef Liška, CSc.(1917-1982) byl jednou z nejvýznamnějších osobností oboru klinická logopedie na území bývalého Československa. Měl významný podíl na rozvoji systému logopedické péče v rezortu zdravotnictví jak na Slovensku, tak i na vzniku České logopedické společnosti. Při této příležitosti mu byla slavnostně odhalena pamětní deska na jeho původním pracovišti v košické nemocnici. Následně byli zástupci pozvaných organizací a čestní hosté slavnostně přijati místoprimátorkou na radnici v Košicích. Při této příležitosti byl udělen čestný titul Ambassador klinické logopedie za Slovenskou republiku PaedDr. Evě Škodové.

Byl vydán sborník abstrakt přednášek:

ISBN 978-80-972689-0-9, EAN 9788097268909

Mgr. Aleš Reichel

20. 7. 2017

Zpět