Zpráva z III. Klinicko-logopedického sympozia

Zpráva z III. Klinicko-logopedického sympozia

Dne 21. 6. – 22. 6. 2018 se konalo III. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie", přečtěte si zprávu o jeho průběhu.


Vážené kolegyně a kolegové,

dne 21. 6. – 22. 6. 2018 se konalo III. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie"

1. lékařská fakulta UK Praha nám opět dovolila pronajmout nádherné prostory Purkyňova ústavu na Albertově, Praha 2.

Odbornou akci zaštítil děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha v čele s doc. MUDr. Olgou Dlouhou CSc. - Velmi děkujeme!

Sympozium bylo opět otevřeno všem, kdo má zájem o obor klinická logopedie.

V rámci třetího ročníku bylo uvedeno 7 hlavních přednášek a 8 praktických workshopů.

Hlavních přednášek se ujali:

Dr. Pamela Williams, PhD.; MUDr. Alena Zumrová, PhD.; Mgr. Hana Růžičková, PhD.; PhDr. Dana Buntová, PhD.; Mgr. Dagmar Lisá; Ing. Zuzana Palounková, PhD.; Mgr. Zuzana Moškurjáková; Mgr. Václav Krucký

V odpoledních hodinách probíhaly praktické workshopy. Většinu z nich vedli zkušené/í, milé/í a hlavně ochotné/í kolegyně a kolegové kliničtí logopedi. Účastníci však mohli zažít i workshop vedený fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Více se lze dočíst ve sborníku: https://www.logopedickesympozium.cz/historie/

V pátek večer byla odborná párty v Potrefené Huse, kde jsme mohli společně sdílet naše zkušenosti, znalosti z oboru klinické logopedie, ale především radosti a starosti z našich běžných životů.

Ráda bych poděkovala kolegyním z Foniatrické klinika VFN a 1 LF UK za velkou pomoc a podporu! Bez nich by to nešlo!

Dr. Pamela Williams, PhD. byla natolik ochotná a otevřená, že poskytnula celou přednášku, kterou naleznete v přílohách.

Zároveň dovolila nahrát svou přednášku a workshop na videozáznam – v případě zájmu se obraťte na Báru Richtrovou – barbora.richtrova@gmail.com.

Přeji všem klidné léto a pokud to bude jen trochu možné těším se na 4. sympoziu na Vás.

 

S pozdravem Bára Richtrová

 

  • Přednáška P. Williams – zde, zde 

 

16. 7. 2018

Zpět