Zpráva- Foniatrické dny a konference Neurokognitivní rehabilitace

Zpráva- Foniatrické dny a konference Neurokognitivní rehabilitace

Ve dnech 13.-15. 9.2018 se konal 16. Česko–slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympósium Umělecký hlas. Kongres byl v krásných prostorách zámku Průhonice a v přilehlém hotelu Floret v Průhonicích u Prahy. Motto kongresu bylo Foniatrie 21. století – Quo vadis?

20. 9. 2018 se uskutečnila první jednodenní konference o neurokognitivní rehabilitaci. Hlavní motto konference bylo "jsme v tom spolu".


16. Česko–slovenský foniatrický kongres

Ve dnech 13.-15. 9.2018 se konal 16. Česko–slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympósium Umělecký hlas. Kongres byl v krásných prostorách zámku Průhonice a v přilehlém hotelu Floret v Průhonicích u Prahy. Motto kongresu bylo Foniatrie 21. století – Quo vadis?

V programu byly Kulaté stoly, Instruktážní kurzy, Volná sdělení – kazuistiky, Postery. Presympozium Umělecký hlas proběhlo v Rytířském sále Průhonického zámku.

http://www.fonkongres2018.cz/program/program/

Aktivně se účastnili zejmén foniatři. Jedním z hlavních bodů byla diskuse nad vznikem Sluchových specializovaných center pro děti od 0 do 3 let a doc. MUDr. Olga Dlouhá představila publikovaný Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu.

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=d2737c229937c01227eed566a0e44596&module=katalog&page[book]=5744

Aktivně se účastnili i některé kolegyně klinické gopedky, což je skvělé a patří jim dík: Mgr. V. Balejová, Mgr. J. Mrkvičková, Mgr. B. Bubeníčková, Mgr. R. Horáková; Mgr. L. Hricová.

 

Více:  http://fonkongres2018.cz/files/9115/3727/0614/sbornik-abstrakt-fonkongres2018.pdf

Foniatrický kongres patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Další kongres je plánovaný na začátek června 2019 v Liberci.

 

První česká konference neurokognitivní rehabilitace

20. 9. 2018 se uskutečnila první jednodenní konference o neurokognitivní rehabilitaci. Hlavní motto konference bylo "jsme v tom spolu".

Cílem multioborového fóra bylo formou přednášek, kasuistik a diskusí presentovat komplexnost a kontinualitu při řešení obtíží spjatých s léčbou a rehabilitací pacientů se vzniklým postižením mozku.

Program byl skutečně velmi multioborový: https://www.csnr.cz/nrkr18/#program

Všemi přednáškami se více či méně prolínalo téma vysokého nárustu poruch funkcí mozku u dospělých i u dětí. (akutní stavy, neurovývojové poruchy a ranná traumata mozku). Vysoký počet traumat mozku v ČR v Evropě a úskalí terapie, ve smyslu potřeby multidisciplinarity a dlouhodobosti, kdy systém často nerozumí neurokognitivním symptomům jako jsou obtíže s pamětí a rychlá unavitelnost.

Konference se aktivně účastnila i klinická logopedka Mgr. L. Kytnarová s přednáškou O afázii a exekutivních funkcích - Logopedická perspektiva a intervence. Kolegyni také patří velký dík, jelikož přednáška byla srozumitelná a na vysoké úrovni.

Mgr. B. Richtrová

25. 9. 2018

Zpět