XXVI. Konference AKL ČR 16.-17.11.2018

XXVI. Konference AKL ČR 16.-17.11.2018

Téma: Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie


V malebné krajině jižní Moravy, v  příjemném prostředí Vinařství U Kapličky v obci Zaječí se letos konala již XXVI. konference AKL. Z úst zahraničních i tuzemských přednašejících jsme vyslechli řadu zajímavých příspěvků, mj. mapujících obor logopedie v Itálii (Dr.ssa Pasqualina Andretta), vliv kojení na  rozvoj orofaciální oblasti (Dr.ssa Alexandra Semjonova),  vliv dětské obezity na vývoj řeči (MUDr. Zlatko Marinov), možnosti spolupráce s pediatry (MUDr. Ilona Hülleová), tvorbu nových standardů pro okruh hlasových poruch (MUDr. Martin Kučera, Mgr. Kateřina Fritzlová), pro dg. elektivní mutismus  (Mgr. Barbora Richtrová). Milým oživením byl příspěvek herce Jana Přeučila „Kouzlo naší řeči”, který nás přesvědčil o svých vynikajících hlasových kvalitách a předal nám pár praktických rad a dovedností. (Další zajímavé přednášky a podrobnější informace -  viz Program).

Součástí akce byl i křest dlouho očekávané publikace – Kompendium klinické logopedie, jejímž autorem je člen AKL ČR doc. K. Neubauer a kol.

Kromě odborného programu měli účastníci možnost zúčastnit se společenského večera, který se tentokrát nesl v prvorepublikovém duchu. 

Věříme, že tato akce, pozitivně hodnocená účastníky přímo na místě, přispěla k odbornému růstu i k tolik potřebné regeneraci sil všech zúčastněných.

Mgr. V. Mikešová a Mgr. G. Solná

 

Několik fotografií z akce :

Přednáškový sál

Vinařství U Kapličky

Mistr Jan Přeučil

Křest knihy doc. Neubauera a kol. Kompendium klinické logopedie

Pálava

Večer se nesl v duchu oslab 1. republiky

23. 11. 2018

Zpět