XXVII. Konference AKL ČR

XXVII. Konference AKL ČR

Téma: Nové přístupy v diagnostice a terapii poruch plynulosti řeči


XXVII. konference AKL ČR

Ve dnech 14.–16. 11. 2019 proběhla v krásné oblasti Sečské přehrady v Hotelu Jezerka XXVII. konference AKL ČR. Program konference obsahoval kulturní program se společenským večerem, odborný program s názvem Nové přístupy v diagnostice a terapii poruch plynulosti řeči a volební členské shromáždění.

V rámci kulturního programu mohli zájemci navštívit ve čtvrtek 14.11. Peklo a dozvědět se více o životě jeho obyvatel. Po tomto zážitku již bylo na zvážení každého návštěvníka, zda na své pozemské pouti bude konat dobro nebo páchat zlo.

Odbornou část konference zahájil v pátek ráno český spisovatel a držitel mnoha ocenění, mimo jiné i ceny Magnesia litera, Pavel Čech. Autorské čtení z jeho knihy Velké dobrodružství Pepíka Střechy o chlapci, který koktal, a osobní zkušenost pana Čecha s touto poruchou příznačně zahájila konferenci, jejímž ústředním tématem byly poruchy plynulosti řeči.

Následoval odborný program, ve kterém zazněly přednášky českých i zahraničních odborníků. Program přednášek je umístěn na webu AKL.

Po skončení odborné části programu se konalo volební členské shromáždění. Členové rady AKL a jednotlivých komisí informovali o své činnosti za uplynulý rok. Důležitými body bylo mírné snížení členských příspěvků, bylo odhlasováno snížení počtu členů rady AKL ze sedmi na pět členů a ocenění členů AKL, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a dobré jméno našeho oboru – Mgr. Barbora Červenková, Doc. PaedDr. Karel Neubauer. Zasloužilými členy se staly Dr. Miloslava Čecháčková a Dr. Milena Košťálová. Čestnými členy se stali MUDr. Jaroslav Matýs a Doc. Kateřina Vitásková. 

Páteční večer se tradičně nesl v duchu společenského večera tentokrát s tématem Nebe, peklo, ráj. Možná to bylo poprvé, kdy kongresový hotel Jezerka zažil místo pánů a dam ve společenských oblecích nevídanou koncentraci nebeských, pekelných i pozemských bytostí. Vždyť, kliničtí logopedové mají hravost v popisu práce.

Sobotní dopoledne bylo opět ve znamení odborných přednášek.

Po celou dobu konference měli její účastníci možnost nakoupit celou řadu pomůcek od různých vystavovatelů.

Velký dík patří všem organizátorům konference za vytvoření příjemné atmosféry a za dokonalé organizační zajištění celé akce.

Mgr. Magdalena Vosmiková

 

 

Několik fotografií z akce:

přivítala nás téměř zima, vpravo – pohled na hotel Jezerka

  

 

Přednáškový sál v době konání konference

   

Ze zákulisí, podpisy a prodej knih pana Čecha

Společenský večer se nesl v duchu tématu Nebe, peklo, ráj, k tanci naši předsedkyni vyzval i prof. Tarkowski

    

20. 11. 2019

Zpět