Ohlédnutí za konferencí v Přerově 2021

Ohlédnutí za konferencí v Přerově 2021

XXVIII. konference AKL ČR – Přerov 27.–28. 8. 2021


XXVIII. konference AKL ČR

Ve dnech 27.–28. 8. 2021 se konala v Hotelu Jana v Přerově XXVIII. konference AKL ČR. Vzhledem k tíživé covidové situaci bylo konání konference již několikrát přesunuto. Program konference obsahoval odborný program s tématem Neurovývojové poruchy řeči, členské shromáždění AKL a kulturní program se společenským večerem.

Konference započala konáním členského shromáždění. Členové rady AKL a jednotlivých komisí informovali o své činnosti za uplynulé období.

Odbornou část konference zahájila v pátek ráno kolegyně Vilma Mikešová krátkým sdělením  a představením města Přerov.

Následoval odborný program, ve kterém zazněly přednášky českých i zahraničních odborníků (např. prof. MUDr. Aleš Bartoš, MUDr. Jaroslav Matys, Doc. Karel neubauer, PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Zuzana Moškurjáková, PhDr. Dana Buntová a další).

Páteční večer se tradičně nesl v duchu společenského večera tentokrát s tématem: Tenkrát na západě

Sobotní dopoledne bylo opět ve znamení odborných přednášek.

Po celou dobu konference měli její účastníci možnost nakoupit celou řadu pomůcek od různých vystavovatelů.

Velký dík patří všem organizátorům konference za vytvoření příjemné atmosféry a za dokonalé organizační zajištění celé akce.

 

21. 1. 2022

Zpět