Kurz - Senzomotorická a orofaciálna stimulácia u detí s neurovývinovým ochorením

Kurz - Senzomotorická a orofaciálna stimulácia u detí s neurovývinovým ochorením

Praha, 15.-16.5.2020 Přihlášky na email tomanova.eva@gmail.com – kurz nyní zrušen, přeložen na 27.-28.11.2020


Přednášející: PaedDr. Adelaida Fábianová klinický logoped, Adeli Medical Center, Piešťany, Slovensko (kurz bude veden ve slovenštině)
Termín: pátek 15.5.2020od 9.00h do 16.30h, sobota 16.5.2020 od 8.30 do 14.30h. Maximální počet účastníků 25.  Místo: přednáškový sál hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1 (hotelamarilis.cz).

Program:

• základná anatómia a fyziológia oromotorického systému • prenatálny a postnatálny vývin artikulačných orgánov • vývin senzomotorických schopností • možnosti senzomotorickej stimulácie u detí so zmenou svalového tonusu • aktívna oromotorická stimulácia/kŕmenie (techniky, polohy, modifikácia potravy) • pasívna orofaciálna stimulácia – techniky, metodiky      Náplňou kurzu je i komentovaná videodokumentácia, fotodokumentácia a praktické ukážky.

Odborný garant: PaedDr. Eva Škodová
Účast. poplatek: 3750,-Kč
Občerstvení: během kurzu bude k dispozici káva, čaj, voda a malé občerstvení.

Přihlášky laskavě zašlete na e-mailovou adresu: tomanova.eva@gmail.com. Uveďte, prosím, titul, jméno a příjmení, fakturační údaje, tím také vyjádříte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů.

Kurzovné je pak nutno uhradit nejpozději do 3.4.2020

Upozornění: Při odhlášení do dvou týdnů před začátkem kurzu bude vráceno 100% kurzovného. Při odhlášení v době kratší než dva týdny před začátkem kurzu nemůže být vrácena žádná část kurzovného, je však možné si zajistit za sebe náhradníka. Každé odhlášení musí být písemné.


 

20. 3. 2020

Zpět