Specializační příprava: Poskytnutí odborné garance pro vzdělávací akci

Asociace klinických logopedů ČR poskytne odbornou garanci vzdělávací akci, pořádané osobou nebo organizací, na základě žádosti, ve které bude uvedeno:

  • datum a místo konání akce,
  • téma a obsah,
  • organizační zajištění,
  • odbornost přednášejících,
  • cena kurzu,
  • předpokládaný počet posluchačů.

Žádost, obsahující všechny náležitosti, je nutné zaslat nejméně 2 měsíce před plánovanou akcí ke schválení na sekretariát AKL ČR.

Asociace klinických logopedů ČR vydá po posouzení žádosti odbornou garanci a poskytne osvědčení, opatřené hlavičkou a razítkem AKL ČR.

Sídlo a fakturační adresa

Sokolská 35
120 00 Praha 2
IČO: 41192303
Číslo účtu (u České spořitelny): 222 685 359 / 0800