O NÁS

Asociace klinických logopedů ČR

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy péče o pacienty.

AKL ČR je členem mezinárodních organizací CPLOL a IALP
(viz Mezinárodní spolupráce). Pravidelně se zúčastňuje jejich zasedání, spolupodílí se na koordinaci mezinárodní spolupráce odborníků v logopedii, účastní se odborných jednání.

Basic information about AKL CR in English language

Právní subjektivita AKL ČR

Spolek zapsaný dle zák. č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník - platnost od 1. 1. 2014)

Navštivte: Diskusní fórum AKL ČR

UPOZORNĚNÍ: Některé z níže uvedených novinek jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Nezobrazí-li se Vám aktualita, kterou jste si chtěli přečíst, prosím nejprve se přihlašte svým uživatelským e-mailem a heslem. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat v neomezeném prohlížení obsahu webu.

Novinky

Zápis z Rady AKL ČR z.s. konané dne 9.9.2016

XIV Logopedická konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti 24. 10. 2016

Vyjádření JUDr. Macha ke tvorbě Stanov

Článek MUDr. Matýse o ADHD

Pracovní skupina AKL ČR oblasti Standardizace a kultivace výkonů

Nabídka akreditovaných kurzů KUPROG CZ s.r.o.

Kurz IPVZ KRAV MAGA

Návrh STANOV spolku a výzva k zaslání kandidátek

Kurz - specializační příprava - AFÁZIE I

Kurz - specializační příprava - AFÁZIE II

Certifikovaný kurz - Edukace a reedukace hlasu (3 části : 10 - 11 / 2016)

Certifikovaný kurz - Terapie orální pozice v klin. logopedii (3 části - 09, 11, 12 / 2016)

Kurz Kognitivní poruchy a demence XIII - 13. - 14.10. 2016 - Brno

Vzdělávací akce - září až prosinec 2016

Grant AKL v Praze

Zápis z Rady AKL ČR konané dne 30.6.2016

Přispějte prosím do nové rubriky - Kliničtí logopedové ve sdělovacích prostředcích

Test ověření znalostí po absolvování základního kmene specializačního vzdělávání

Zpráva ze zasedání CPLOL (Atény, 27.–29. května 2016)

Gertraud Fendler: Možnosti Bobath konceptu při poruchách ústní motoriky

Informace od JUDr. Macha

Vyjádření předsedkyně Čestné komise ke Kárnému řízení a následné diskuzi na diskuzním fóru

XXIV. konference AKL ČR

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Poruchy hlasu

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Vady a poruchy sluchu

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Palatolalie

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno- Koktavost, brebtavost I

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Koktavost, brebtavost II

Přehled plánovaných kurzů -podzim 2016 -SOUKROMÁ KLINIKA LOGO S.R.O.

Kárný senát 4.4.2016

XV. medzinárodná konferencia SAL

Informace pro klienty Judr .Mach

30. Světový kongres I.A.L.P 2016

Zápis ze setkání Pracovní skupiny Standardizace a kultivace výkonů (6. 2. 2016)

Kurz Suzanne Thoyre - The Early Feeding Skills Assessment

Přehled kurzů I. pololetí rok 2016

Přehled kurzů roku 2016 Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Upozornění nositelům výkonů , zaměstnavatelům : Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2016

Kongres IALP

Zápis z Rady konané dne 9. 12. 2015

 

» Archiv

Doporučujeme členům AKL sledovat změny ve čtrnáctidenním intervalu.
TIP: odebírejte novinky pomocí RSS.