Literatura pro veřejnost: Novinky

Kliknutím na položku „detail“ (Podrobnosti) se dozvíte bližší informace o dané knize. Knihy jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Není hláska jako hláska

Není hláska jako hláska

Doba řešení Doba řešení: 2017–2017

Autor Autor: Kateřina Slezáková

Pracovní sešit je určen předškolním dětem, které mají problémy se sluchovou diferenciací. Jejich řeč je hůře srozumitelná pro mnohočetnou dyslalii neboli patlavost. Tyto děti mluví často rychle, bez sluchové kontroly, nedokážou opravit svůj vlastní nesprávný řečový projev. Nepoužívají hlásky, které se již u logopeda naučily. Trénink jazykových schopností podstatně zlepšuje výkony ve čtení, snižuje riziko vzniku SPU a v neposlední řadě zlepšuje výslovnost dětí, zlepšuje schopnost opravit svůj řečový projev, rozlišit podobné hlásky a adekvátně je použít v řeči. Kniha je velmi pěkná, můžeme ji doporučit.

Kdo tady má tykadla? Soubor vět s obrázky zaměřené na hlásky T, D, N, L.

Kdo tady má tykadla? Soubor vět s obrázky zaměřené na hlásky T, D, N, L. [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Klimková, I.

Výslovnost hlásek T, D, N, L může činit potíže předškolním, ale i starším dětem. Hlásky T, D, N, L se nacvičují pod vedením logopeda a automatizují se postupně ve slovech a pak ve větách. Publikace obsahuje soubor vět s těmito hláskami v různých pozicích ve slovech a ve větách.

Říkej si a hraj. Artikulační cvičení pro prevenci a úpravu poruch výslovnosti

Říkej si a hraj. Artikulační cvičení pro prevenci a úpravu poruch výslovnosti [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Tučková, J.

Metodická příručka pro rodiče, logopedy a učitelky v MŠ. Rodičům dětí předškolního věku pomůže odhalit výslovnostní potíže a předcházet jim, a to jak rodičům dětí bezproblémových, tak těm s dispozicemi k rozvoji závažnějších vad výslovnosti. Při pochybnostech rodičů, zda je jejich dítě v řeči opožděné nebo má ve výslovnosti problémy, mohou rodiče krok za krokem zhodnotit výslovnost dítěte a buď v rámci prevence využít artikulační cvičení k rozvoji řeči, anebo s pomocí logopeda procvičovat problematické hlásky.