Přihláška ke členství v AKL ČR

Po vyplnění níže uvedené on-line „Žádosti o členství v AKL ČR“ prosím vyčkejte na potvrzující e-mail s dalšími informacemi.

 Žádost o členství v AKL ČR 
 Adresa trvalého bydliště 
 Kontakty 
 Vzdělání 
 Pracoviště ve zdravotnictví 
 Podmínkou přijetí přihlášky je minimální úvazek 0,5 logoped nebo klinický logoped ve zdravotnictví
 
 Pokud jej vyberete, nemusíte vyplňovat jeho název a adresu níže.