O NÁS

Asociace klinických logopedů ČR

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy péče o pacienty.

AKL ČR je členem mezinárodních organizací CPLOL a IALP
(viz Mezinárodní spolupráce). Pravidelně se zúčastňuje jejich zasedání, spolupodílí se na koordinaci mezinárodní spolupráce odborníků v logopedii, účastní se odborných jednání.

Basic information about AKL CR in English language

Právní subjektivita AKL ČR

Spolek zapsaný dle zák. č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník - platnost od 1. 1. 2014)

Navštivte: Diskusní fórum AKL ČR

UPOZORNĚNÍ: Některé z níže uvedených novinek jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Nezobrazí-li se Vám aktualita, kterou jste si chtěli přečíst, prosím nejprve se přihlašte svým uživatelským e-mailem a heslem. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat v neomezeném prohlížení obsahu webu.

Novinky

Poruchy polykání - diagnostika a léčba

Sympozium Dysfagie 2017 - Adeli centrum Piešťany

DYSLALIE - Základní kurz, povinný pro předatestační přípravu

Kurz IPVZ - Technická audiologie

Přehled kurzů na 1. pol. roku 2017-aktualizace

AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP

9.klinicko-logopedické dni v Košicích 26.5. - 27.5. 2017 - přihláška

VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII

Zápis z jednání AKL ČR a MZ ČR 2.1.2017

Informace JUDr. Mach - 30.12. 2016

Novela seznamu výkonů

Nová funkce- KNIHOVNÍK

Smuteční oznámení

Diplom celoživotního vzdělávání

Na web byl vložen zápis ze zasedání Rady AKL 14.12.2016

Výzva - výběrové řízení na pořadatelství konference AKL ČR 2017

PF 2017

AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE

Kurzy 2017 Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Jednání s ČPZP z 6.12. 2016

Dopis hejtmanovi MUDr. Běhounkovi

Dopis náměstkovi MUDr.Philippovi + právní stanovisko JUDr. Macha

Autismus - novinky, odkazy

Informace JUDr. Mach - 30.11.2016

Problematika smluvních vztahů s VZP

Zápis z jednání s ČPZP

Na web byl vložen Zápis Rady AKL ČR v Otrokovicích ze dne 10.11.2016

Nejen k současné situaci v AKL ČR z.s.

Vyjádření JUDr. Macha k odbornému X přímému dohledu - důležité!

Zápis Rady AKL ČR ze dne 12.10.2016 v Praze

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky pro rok 2016 ve znění vyhlášky MZ

Aktuální zprávy z VZP stran uzavírání smluv

Formulář pro uplatnění nároku na sníženou platbu čl. příspěvku (skupina důchodci-ukončena činnost)

Formulář pro žádost o příspěvek

Interní statistická data pro odb. 903 - klinická logopedie

Formulář pro uplatnění nároku na sníženou platbu čl. příspěvku (skupina MD/RD)

Vyjádření AKL ČR z.s. k uplatnění absolventů PdF MU obor Speciální pedagogika

Článek MUDr. Matýse o ADHD

Nabídka akreditovaných kurzů KUPROG CZ s.r.o.

Přispějte prosím do nové rubriky - Kliničtí logopedové ve sdělovacích prostředcích

Zpráva ze zasedání CPLOL (Atény, 27.–29. května 2016)

Informace od JUDr. Macha

Kurz Suzanne Thoyre - The Early Feeding Skills Assessment

 

» Archiv

Doporučujeme členům AKL sledovat změny ve čtrnáctidenním intervalu.
TIP: odebírejte novinky pomocí RSS.