O NÁS

Asociace klinických logopedů ČR

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy péče o pacienty.

AKL ČR je členem mezinárodních organizací CPLOL a IALP
(viz Mezinárodní spolupráce). Pravidelně se zúčastňuje jejich zasedání, spolupodílí se na koordinaci mezinárodní spolupráce odborníků v logopedii, účastní se odborných jednání.

Basic information about AKL CR in English language

Právní subjektivita AKL ČR

Spolek zapsaný dle zák. č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník - platnost od 1. 1. 2014)

Navštivte: Diskusní fórum AKL ČR

UPOZORNĚNÍ: Některé z níže uvedených novinek jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Nezobrazí-li se Vám aktualita, kterou jste si chtěli přečíst, prosím nejprve se přihlašte svým uživatelským e-mailem a heslem. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat v neomezeném prohlížení obsahu webu.

Novinky

I.Klinicko-logopedické sympozium Praha

Pracovní skupina AKL ČR oblasti Standardizace a kultivace výkonů

XXIV. konference AKL ČR

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Poruchy hlasu

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Vady a poruchy sluchu

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Palatolalie

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno- Koktavost, brebtavost I

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Koktavost, brebtavost II

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Myofunkční terapie

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Poruchy polykání

Přehled plánovaných kurzů -podzim 2016 -SOUKROMÁ KLINIKA LOGO S.R.O.

Kárný senát 4.4.2016

FIXOVANÁ KOKTAVOST - B

8. dubna 2016: Salomonovy dny – setkání logopedů Karvinska a Ostravska

XV. medzinárodná konferencia SAL

Informace pro klienty Judr .Mach

30. Světový kongres I.A.L.P 2016

LOGOhrátky - náš pořad na ČT Déčko

Nabídka akreditovaných kurzů KUPROG CZ s.r.o.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ve věci úhrad výkonů ambulantních specialistů v roce 2016

Žádost o kontakt na slovensky mluvící klinickou logopedku

Zápis ze setkání Pracovní skupiny ze dne 6.2.2016

Kurz Suzanne Thoyre - The Early Feeding Skills Assessment

6. Česko-slovenské symposium Umělecký hlas

Sběr dat pro ÚZIS

Přehled kurzů I. pololetí rok 2016

Přehled kurzů roku 2016 Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Upozornění nositelům výkonů , zaměstnavatelům : Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2016

Kongres IALP

Zápis z Rady AKL ČR konané dne 9.12.2015

II ročníku Mezinárodní konference, Poruchy plynulosti řeči - teorie a praxe

Odpovědi Judr. Macha na dotazy RK

 

» Archiv

Doporučujeme členům AKL sledovat změny ve čtrnáctidenním intervalu.
TIP: odebírejte novinky pomocí RSS.