• 012-terapie.jpg
  • 014-dyn-afazie3-fotorb.jpg
  • 015-miminko.jpg
  • 016-afatik-2.jpg
  • 019-pomu-cky-1.jpg
  • 018-fees-ond.jpg
  • 021-relaxace1.jpg

Asociace klinických logopedů - sdružení odborníků z oblasti logopedie

Novinky a zajímavosti z oboru

image

Kartičky pro osoby s afázií

Díky podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se Klubu afasie, z.s. podařilo znovu vydat informační kartičky pro osoby s afázií. Kartička je určena lidem s diagnostikovanou afázií a obsahuje základní informace o afázii a doporučení pro efektivní komunikaci.

26. 10. 2017

Klíčová slova: klub afasie, kartičky

Stalo se...

image

XVII. Psychofarmakologické dny - Luhačovice

XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017 

letošní motto: „Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?”

 

3. 9. 2017

Kliničtí logopedové doporučují

image

Má vliv příjem potravy na řeč malých dětí?

Do 4-6 ti měsíců věku se děti v našich zeměpisných šířkách obvykle kojí nebo přijímají mléčné formule z láhve se savičkou. Je to proto, že vnitřní prostor úst je zpočátku velmi malý, zcela zaplněný jazykem a z vnější strany ohraničený sacími „tukovými“ váčky ve tvářích, nevzniká tedy mnoho prostoru pro pohybové variace jazykem. Za této anatomické situace lze efektivně přijímat jen tekutou stravu.

2. 4. 2017

Klinická logopedie v médiích

image

Článek v časopisu Vlasta o PaedDr. Ireně Cudlínové

Redaktorka z časopisu Vlasta oslovila naši předsedkyni PaedDr. Irenu Cudlínovou a vznikl rozhovor, nejen o pracovních záležitostech a klinické logopedii, ale i něco málo o jejím soukromí.

28. 8. 2017

Klíčová slova: I. Cudlínová

Logopedická on-line poradna

image

Dotaz č. 1445

Dobrý den,
jaké pomůcky jsou nejvhodnější ke správnému nácviku hlásek c-s-z, č-š-ž, r a ř u dívky, která je už ve 4. třídě běžné ZŠ a mnohočetná dyslalie u ní pořád přetrvává? U dívky je oslabené i sluchové rozlišování dy-di, ny-ni, ty-ti. Škola bude mít na nákup pomůcek k dipozici 5000 KČ a chtějí tyto prostředky použít co nejefektivněji. Kromě různé logopedické literatury a kartiček pro nácvik výslovnosti, existuje ještě něco speciální, co by mohla škola pro dívku pořídit?
Děkuji za odpověď.

Literatura

image

Šáchová, I.: Zábavná logopedie: Cvičení na doma i do školky

Nácvik správné výslovnosti patří v mnoha rodinách ke každodenní rutině. Proto je důležité, aby procvičování všechny zúčastněné bavilo, bylo pestré a zábavné. Sešit, který máte před sebou, všechna tato kritéria splňuje. Vše je předkládáno nenásilnou formou prostřednictvím zábavných úkolů, popisováním obrázků, rýmováním či vyprávěním. Najdete zde artikulační cvičení, ale i úkoly věnované řečovému rozvoji, grafomotorice, početním dovednostem a prostorové orientaci.

Pomůcky

image

Mgr. Michaela Voldřichová

Prodej pomůcek pro logopedickou praxi. Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj gramatických struktur, sluchové a zrakové percepce. E-shop. Více na  www.soukroma-logopedie.cz

Nabídka pracovních míst

image

Jílové u Prahy, Klinická logopedie Mgr. Eva Šedivková

Do ordinace klinického logopeda v Jílovém u Prahy ( 20 km od metra Budějovická, příměstská doprava autobus č. 332) přijmu na částečný úvazek logopeda se SZZ z logopedie a surdopedie. Nabízím odbornou garanci a možnost předatestační přípravy....