O NÁS

Asociace klinických logopedů ČR

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)
sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s aktuálními standardy péče o pacienty.

AKL ČR je členem mezinárodních organizací CPLOL a IALP
(viz Mezinárodní spolupráce). Pravidelně se zúčastňuje jejich zasedání, spolupodílí se na koordinaci mezinárodní spolupráce odborníků v logopedii, účastní se odborných jednání.

Basic information about AKL CR in English language

Právní subjektivita AKL ČR

Spolek zapsaný dle zák. č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník - platnost od 1. 1. 2014)

Navštivte: Diskusní fórum AKL ČR

UPOZORNĚNÍ: Některé z níže uvedených novinek jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Nezobrazí-li se Vám aktualita, kterou jste si chtěli přečíst, prosím nejprve se přihlašte svým uživatelským e-mailem a heslem. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat v neomezeném prohlížení obsahu webu.

Novinky

Dopis hejtmanovi MUDr. Běhounkovi

Nový screeningový test na AD

Dopis náměstkovi MUDr.Philippovi + právní stanovisko JUDr. Macha

Autismus - novinky, odkazy

Informace JUDr. Mach - 30.11.2016

Problematika smluvních vztahů s VZP

Zápis z jednání s ČPZP

Na web byl vložen Zápis Rady AKL ČR v Otrokovicích ze dne 10.11.2016

Na web byl vložen Zápis z ČS v Otrokovicích 2016

Prosba o KONTROLU - určena všem bývalým i nastupujícím členům všech volených orgánů a prosba o doplnění FOTOGRAFIE DO PROFILU - určena všem členům

Vyjádření paní účetní Ferencové ke zprávě RK

Pozvánka na konferenci - Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe 2016

Nejen k současné situaci v AKL ČR z.s.

Nové informace ke konferenci

Vyjádření JUDr. Macha k odbornému X přímému dohledu - důležité!

Zápis Rady AKL ČR ze dne 12.10.2016 v Praze

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky pro rok 2016 ve znění vyhlášky MZ

Aktuální zprávy z VZP stran uzavírání smluv

Formulář pro uplatnění nároku na sníženou platbu čl. příspěvku (skupina důchodci-ukončena činnost)

Formulář pro žádost o příspěvek

Interní statistická data pro odb. 903 - klinická logopedie

Formulář pro uplatnění nároku na sníženou platbu čl. příspěvku (skupina MD/RD)

Vyjádření AKL ČR z.s. k uplatnění absolventů PdF MU obor Speciální pedagogika

Aktuální informace stran smluv s VZP

Zápis ze setkání Pracovní skupiny Standardizace a kultivace výkonů (1.10. 2016)

!!! Důležité Informace ohledně podepisování smluv s VZP

Prohlášení Rady AKL ČR z.s.

Článek MUDr. Matýse o ADHD

Nabídka akreditovaných kurzů KUPROG CZ s.r.o.

Certifikovaný kurz - Terapie orální pozice v klin. logopedii (3 části - 09, 11, 12 / 2016)

Vzdělávací akce - září až prosinec 2016

Přispějte prosím do nové rubriky - Kliničtí logopedové ve sdělovacích prostředcích

Zpráva ze zasedání CPLOL (Atény, 27.–29. května 2016)

Informace od JUDr. Macha

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno- Koktavost, brebtavost I

Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Brno - Koktavost, brebtavost II

Přehled plánovaných kurzů -podzim 2016 -SOUKROMÁ KLINIKA LOGO S.R.O.

Kárný senát 4.4.2016

Zápis ze setkání Pracovní skupiny Standardizace a kultivace výkonů (6. 2. 2016)

Kurz Suzanne Thoyre - The Early Feeding Skills Assessment

Přehled kurzů I. pololetí rok 2016

Přehled kurzů roku 2016 Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Upozornění nositelům výkonů , zaměstnavatelům : Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2016

Kongres IALP

Zápis z Rady konané dne 9. 12. 2015

 

» Archiv

Doporučujeme členům AKL sledovat změny ve čtrnáctidenním intervalu.
TIP: odebírejte novinky pomocí RSS.