• 012-terapie.jpg
  • 014-dyn-afazie3-fotorb.jpg
  • 015-miminko.jpg
  • 016-afatik-2.jpg
  • 019-pomu-cky-1.jpg
  • 018-fees-ond.jpg
  • 021-relaxace1.jpg

Asociace klinických logopedů - sdružení odborníků z oblasti logopedie

Novinky a zajímavosti z oboru

image

Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga

Obor logopedie je velmi obtížné zařadit pouze do jedné vědní disciplíny. Logopedie je obor interdisciplinární, využívá poznatky z jiných vědních oborů. Pohybuje na rozhraní mezi speciální pedagogikou, medicínou, psychologií a jazykovědou. Nejvíce zainteresované obory z medicíny jsou foniatrie, psychiatrie, neurologie, ORL, pediatrie a gerontologie.

4. 6. 2017

Klíčová slova: kompetence

Stalo se...

image

info o: II. Klinicko-logopedickém sympoziu

Dne 16. 6. – 17. 6. 2017 se konalo II. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Poruchy plynulosti řeči z holistického pohledu."

1. lékařská fakulta UK Praha nám opět dovolila pronajmout nádherné prostory Purkyňova ústavu na Albertově, Praha 2.  Odbornou akci zaštítil děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha v čele s doc. MUDr. Olgou Dlouhou CSc. - Velmi děkujeme! Sympozium bylo opět otevřeno všem, kdo má zájem o obor klinická logopedie. V rámci druhého ročníku bylo uvedeno 9 hlavních přednášek a 16 praktických workshopů.

4. 8. 2017

Klíčová slova: II. klinicko-logopedické sympozium

Kliničtí logopedové doporučují

image

Má vliv příjem potravy na řeč malých dětí?

Do 4-6 ti měsíců věku se děti v našich zeměpisných šířkách obvykle kojí nebo přijímají mléčné formule z láhve se savičkou. Je to proto, že vnitřní prostor úst je zpočátku velmi malý, zcela zaplněný jazykem a z vnější strany ohraničený sacími „tukovými“ váčky ve tvářích, nevzniká tedy mnoho prostoru pro pohybové variace jazykem. Za této anatomické situace lze efektivně přijímat jen tekutou stravu.

2. 4. 2017

Klinická logopedie v médiích

image

Sama doma: Mgr. Lucie Krejčová – logopedie pro dospělé

Pozvání do pořadu České televize Sama doma přijala Mgr. Lucie Krejčová, která hovořila na téma Logopedie pro dospělé.

29. 9. 2016

Logopedická on-line poradna

image

Dotaz č. 1421

Dobrý den,
hledám do naší mateřské školy logopeda, který by k nám dojížděl a pracoval s dětmi (okr. Praha-západ). Mnoho dětí docházejících do mateřské školy má řečové vady a my bychom je rádi odbourali. Kam se mohu obrátit?

Předem Vám děkuji za odpověď,
Drimlová, ředitelka MŠ.

Literatura

image

Kateřina Slezáková: Není hláska jako hláska

Pracovní sešit je určen předškolním dětem, které mají problémy se sluchovou diferenciací. Jejich řeč je hůře srozumitelná pro mnohočetnou dyslalii neboli patlavost. Tyto děti mluví často rychle, bez sluchové kontroly, nedokážou opravit svůj vlastní nesprávný řečový projev. Nepoužívají hlásky, které se již u logopeda naučily. Trénink jazykových schopností podstatně zlepšuje výkony ve čtení, snižuje riziko vzniku SPU a v neposlední řadě zlepšuje výslovnost dětí, zlepšuje schopnost opravit svůj řečový projev, rozlišit podobné hlásky a adekvátně je použít v řeči. Kniha je velmi pěkná, můžeme ji doporučit.

Pomůcky

image

MARIONETINO - výrobce komunikačních balíčků i postav

Výrobci postav do pohádek a loutkových divadel. Nabízí mnoho různých postav osob, zvířat i pohádkových bytostí.  Všechny postavy jsou oboustranné, vysekávané z knihařské lepenky a pro děti příjemné do ruky. Design je milý, hravý, pro děti atraktivní. Další informace – www.marionetino.cz.

Nabídka pracovních míst

image

Prostějov, Klinická logopedie

Nestátní zdravotnické zařízení v Prostějově přijme klinického logopeda, případně logopeda se SZZ z logopedie a surdopedie na celý úvazek. Strukturovaný životopis zasílejte na cekalova@oslipka.cz.