Kurz Dysartrie u dětí s DMO, Praha, 30.11.-1.12.2018

Kurz Dysartrie u dětí s DMO, Praha, 30.11.-1.12.2018

V Praze v hotelu Amarilis se koná kurz zařazený do celoživotního vzdělávání, bližší informace hledejte níže.  Je uvolněno 5 míst !

 

 30. 11. 2018, 14:00  —  1. 12. 2018, 14:30
 platba přímo organizátorovi
 hotel Amarilis, Praha

Dysartrie u dětí s DMO – pozvánka na odborný kurz
Kurz je určen pro klinické logopedy a logopedy a je pořádán v rámci celoživotního vzdělávání.
Termín: pátek 30.11.2018 od 14.00h do 17.30h, sobota 1.12. 2018 od 9.00 do 14.30h.


Maximální počet účastníků 28.  ( k 22.10. je ještě 5 míst volných !!)
Místo: přednáškový sál hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1 (hotelamarilis.cz).
Program: MUDr. Josef Kraus, CSc.: DMO z hlediska neurologa
Mgr. Marcela Dvořáková: DMO z hlediska fyzioterapeuta
PaedDr. Eva Tomanová: Příjem stravy u dětí s DMO
Mgr. Irena Šáchová: Dítě s DMO v ordinaci klinického logopeda
Mgr. Lucie Laudová: Augmentativní a alternativní komunikace u dětí s DMO


Účast. poplatek: 2100,-Kč
Odborný garant: PaedDr. Eva Škodová
Občerstvení: během kurzu bude k dispozici káva, čaj, voda a malé občerstvení.
Kurzu je přiděleno 8 kreditů, souhlasné stanovisko AKL ČR r. č. 4201827.


Přihlášky laskavě zašlete na emailovou adresu: tomanova.eva@gmail.com. Uveďte, prosím, titul,
jméno a příjmení, fakturační údaje, tím také vyjádříte souhlas se zpracováním uvedených osobních
údajů.

Kurzovné je pak nutno uhradit nejpozději do 28. října 2018.
Upozornění: Při odhlášení do dvou týdnů před začátkem kurzu bude vráceno 100% kurzovného.
Při odhlášení v době kratší než dva týdny před začátkem kurzu nemůže být vrácena žádná část
kurzovného, je však možné si zajistit za sebe náhradníka. Každé odhlášení musí být písemné.


Těším se s Vámi na shledání
V Praze 8.10. 2018 Eva Tomanová

10. 10. 2018

Zpět