Rezidenční místa pro rok 2019

informace o možnosti zažádat si o rezidenční místo pro obor klinická logopedie


Vážené kolegyně a kolegové,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky na svých webových stránkách zveřejnilo "Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech po rok 2019" a zároveň "Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019".

Cílem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků, jejichž čerpání je vázané na plnění povinností specializačního vzdělávání (např. na hrazení povinných kurzů, stáží apod.). Pro obor klinická logopedie bylo vyhlášeno 10 rezidenčních míst, na každé rezidenční místo je podpora 120 000 Kč na délku studia 36 měsíců (odpovídá délce specializačního vzdělávání). Žádost o dotaci může podat poskytovatel zdravotní péče v oboru klinická logopedie, který zaměstnává (nebo plánuje zaměstnat) logopeda před atestací. Při konečném hodnocení jsou upřednostňována akreditovaná pracoviště. V roce 2018 náš obor počet vyhlášených míst (též 10) nevyčerpal, pokud by se situace opakovala, je pravděpodobné, že by došlo v následujících letech ke snížení jejich počtu.

Žádost je třeba podat do 28.2.2019

Pro případné zájemce o přidělení dotace je nezbytné prostudovat výše zmíněné dokumenty na www.mzcr.cz

 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3960_3.html

Krásný a úspěšný pracovní rok

Mgr. Jitka Mercelová

10. 1. 2019

Zpět