Kurz - Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

Kurz - Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

29.3.2019 se uskuteční nácvikový kurz  – Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace – v Hradci Králové


Přefuková píšťala koncovka v rehabilitaci poruch komunikace

(dýchání, hlas, řeč, postižení sluchu a zpracování sluchového signálu)

Praktická nácvikový kurz

Datum konání:  29. 3.2018,  9:oo - 14:oo hodin

Místo konání: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace, Kavčí plácek 121,                                                                      

                        v Hradeci  Králové

 

Cena: 950 Kč

Počet kreditů AKL ČR: 4

Lektor a odborný garant: MUDr. Martin Kučera

Pořádá: Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o. v Hradci Králové

Program a přihláška na: http://www.hlascentrum.cz/?page_id=643

        (vyplňte přihlášku „modul I“ – k vyplněni na konci stránky pod programem akce)

           

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávaní AKL ČR, číslo: 4201912

(Na kurzu bude mít každý z účastníků zapůjčenou píšťalu k praktickému nácviku)

 

12. 2. 2019

Zpět