XXVI. konference AKL ČR Zaječí 16.-17.11.2018

XXVI. konference AKL ČR Zaječí 16.-17.11.2018

Téma konference: Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie

Přihlášení pro členy AKL ČR: na webu AKL (O NÁS / Konference a jiné akce AKL ČR). Přihlášení pro nečleny AKL ČR: Mgr. Aleše Reichel – email: reichel.ales@tcmail.cz

 

 16. 11. 2018, 9:00  —  17. 11. 2018, 14:00
 1500,- Kč (konf.poplatek), 500,- Kč(spol.večer), 600,- Kč (degustace)
 Zaječí, Vinařství U Kapličky, Vinařská 484, Zaječí 691 05

XXVI. KONFERENCE AKL ČR     Zaječí

 

Dokumenty ke stažení

  •  informace a přihláška pro nečleny

Členské shromáždění AKL ČR, z.s.

  • účastníci pouze členského shromáždění se budou přihlašovat zvlášť – září 2018 – na email: reichel.ales@tcmail.cz

Program konference – zde

účast přislíbili tito zahraniční a tuzemští přednášející:

Dr.ssa Pasqualina Andretta, Dr.ssa Alexandra Semjonova,PhD., PaedDr. Adelaida Fábianová, MUDr. Ilona Hulleová, MUDr. Zlatko Marinov, MUDr. Martin Kučera, Mgr. Radka Floriánová, Mgr.  Kateřina Fritzlová, Markéta Schaffartzik a za hlasové profesionály Jan Přeučil

Platby:

  • platební brána
  • přímo na účet AKL: 222685359/0800

Členové AKL - variabilní symbol 181 + ID,  zpráva pro příjemce – jméno.

Nečlenové AKL variabilní symbol jen 181, zpráva pro příjemce – jméno.

Pokud se chcete informovat, kontaktujte prosím přímo Mgr. Aleše Reichela (případně sekretariát AKL ČR na: sekretariat@aklcr.cz).

 

PROGRAM  ČLENSKÉHO  SHROMÁŽDĚNÍ  16.11.2018 Zaječí

  • 15.30 - 16.30  I.část členského shromáždění

Úvod: křest knihy:

 Neubauer. K., a kol. (2018) KOMPENDIUM KLINICKÉ LOGOPIE, Praha: Portál

1. Zprávy o činnosti členů Rady AKL ČR  (+ rovněž informace na posterech)

2. Schválení finančního rozpočtu a plánu hospodaření na rok 2019

DISKUZE  +  HLASOVÁNÍ

16.30 - 16.45 coffee break

  • 16.45 - 18.15  II.část členského shromáždění

3. Zpráva Revizní komise

4. Zpráva Etické komise

5. Zpráva z On-line poradny  (Mgr.Z.Půstová)

6. Zpráva Odborné komise + informace o AKK- "Logoped ve zdravotnictví" (doc.PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D)

7.  Zpráva o mezirezortních jednáních MZČR x MŠTM  (PaedDr. Lenka Pospíšilová)

DISKUZE 

10. 4. 2018

Zpět