NEUROGENNÍ DYSFAGIE

Odborný kurz - základní | Volitelný ve specializační průpravě
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: Mgr. Naděžda Lasotová, Mgr. Gabriela Solná
12 učebních hodin


Přednášející:
Mgr. Naděžda Lasotová, Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Gabriela Solná, Vítkovická nemocnice, a.s.

Obsah:

 • Anatomie a fyziologie polykání
 • Etiologie neurogenních poruch polykání
 • Základní neurologická onemocnění
 • Symptomy dysfagie
 • Terminologie
 • Důsledky dysfagie
 • Management diagnostiky dysfagie
 • Screening dysfagie + praktický nácvik
 • Klinické vyšetření dysfagie
 • FEES
 • VFS
 • Terapie aktivní – nácvik
 • Terapie pasivní – nácvik, nutrice
 • Diskuze, kolokvium/test

Zpět