Novinky a zajímavosti z oboru

NDT - Bobath koncept v logopedii

NDT - Bobath koncept v logopedii

30. 8. 2018

Bobath koncept je jedním ze světově nejužívanějších terapeutických přístupů určený pacientům s poškozením centrální nervové soustavy různého věku i etiologie. Ve světě bývá častěji označován jako neurovývojová terapie (NDT - Neuro Developmental Treatment), jelikož vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte.

Jídlo jako nepřítel. Nedonošené děti mají problémy se lžičkou i přechodem na pevnou stravu

Jídlo jako nepřítel. Nedonošené děti mají problémy se lžičkou i přechodem na pevnou stravu

18. 1. 2018 Mgr. Barbora Červenková

Předčasně narozené děti mají mnohdy potíže s jídlem, někdy i celoživotní. Málo se ví, že příčina leží na samém začátku, v negativní zkušenosti s příjmem potravy v perinatologických centrech. Pomoci může vhodná klinicko-logopedická péče.

Kartičky pro osoby s afázií

Kartičky pro osoby s afázií

26. 10. 2017

Díky podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se Klubu afasie, z.s. podařilo znovu vydat informační kartičky pro osoby s afázií. Kartička je určena lidem s diagnostikovanou afázií a obsahuje základní informace o afázii a doporučení pro efektivní komunikaci.

Grant AKL v Praze -  2017

Grant AKL v Praze - 2017

6. 9. 2017

informace o grantu Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností – nabídka a přehled přednášek v Praze

Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga

Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga

4. 6. 2017

Obor logopedie je velmi obtížné zařadit pouze do jedné vědní disciplíny. Logopedie je obor interdisciplinární, využívá poznatky z jiných vědních oborů. Pohybuje na rozhraní mezi speciální pedagogikou, medicínou, psychologií a jazykovědou. Nejvíce zainteresované obory z medicíny jsou foniatrie, psychiatrie, neurologie, ORL, pediatrie a gerontologie.

Awake operace mozku z pohledu klinického logopeda

Awake operace mozku z pohledu klinického logopeda

2. 5. 2017

Co to znamená awake operace mozku? A jak může být klinický logoped důležitý při těchto operacích? Může mít účast klinického logopeda při operaci mozku klíčový význam pro řečové a další důležité funkce pacienta – jako jsou třeba čtení, psaní, paměť apod? To vše se dozvíte v následujícím textu.

Test porozumění řeči - Příprava předškoláka pro vstup do školy

Test porozumění řeči - Příprava předškoláka pro vstup do školy

12. 4. 2017

V těchto dnech začínají rodiče se svými předškoláky docházet k zápisům do prvních tříd základních škol. Společně s odborníky řeší, zda je jejich dítě zralé pro vstup do školy, nebo je-li třeba dát dítěti odklad školní docházky.

Autismus - pro rodiče

Autismus - pro rodiče

12. 3. 2017

Autismus patří mezi nejzávažnější poruchy mentálního vývoje, který vzniká na neurobiologickém podkladě. Díky této poruše dochází k narušení psychického vývoje zejména v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází i specifické vzorce chování.

Neplynulá řeč

Neplynulá řeč

26. 2. 2017

Koktání v řeči je jedna z nejstarších a nejdříve popsaných vad řeči vůbec, existuje dokonce hieroglyfický znak vyjadřující toto narušení řeči a někdo ji připisuje i biblickému Mojžíši. V průběhu staletí se na výskytu této poruchy nic nezměnilo a lidstvo stále nevyřešilo dvě základní otázky - a to co koktavost způsobuje a jak ji definitivně vyléčit.

Moderní technologie – ano či ne?

Moderní technologie – ano či ne?

20. 12. 2016 Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

V této době velmi často pokládaná otázka. Toho, kdo je zapřísáhlým odpůrcem, vnímáme jako zpátečnického, konzervativního. Ti, kteří plně využívají PC, tablety, iPady a další podobná zařízení, mají zase tendence přeceňovat možnosti těchto technologií při stimulaci rozvoje dítěte. Podobně jako u mnoha jiných situací, můžeme říci, že správnou je zlatá střední cesta a zdravý rozum.


Archiv