Novinky a zajímavosti z oboru

Stanovisko AKL k doplňkům stravy

10. 5. 2024

vyjádření AKL k doplňkům stravy 

Ocenění Mgr. Barbory Červenkové Ph.D.

27. 3. 2024

cena rektora UP v Olomouci kolegyni Mgr. Červenkové

Evropský den LOGOPEDIE - 6.3. (2024)

Evropský den LOGOPEDIE - 6.3. (2024)

5. 3. 2024

tisková zpráva, leták do čekáren a osvětové video ke dni Logopedie

Letáky k tématu VD - DLD

5. 2. 2024

letáky ke stažení v rámci osvěty vývojových poruch jazyka

Pracovní listy pro pacienty - pro děti - případně pro dospělé

Pracovní listy pro pacienty - pro děti - případně pro dospělé

30. 9. 2023

pracovní listy k zakoupení pro veřejnost

Evropský den LOGOPEDIE - 6.3. (2023)

Evropský den LOGOPEDIE - 6.3. (2023)

24. 1. 2023

tisková zpráva, leták do čekáren ke dni Logopedie, pozvánka pro veřejnost na webinář a podcast 

Vývojová dysfázie – doporučení, Validační studie - test TEPO

Vývojová dysfázie – doporučení, Validační studie - test TEPO

17. 1. 2023

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – 6/20202 – 2 články s logopedickou tématikou

Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

11. 5. 2022

O vývojové dysfázii s Mgr.Richtrovou a PaedDr.Pospíšilovou

Poskytování péče v UK nebo ruském jazyce

Poskytování péče v UK nebo ruském jazyce

5. 5. 2022

vytvoření seznamu logopedů poskytujících péči v UK nebo ruském jazyce

Propagační materiály - letáčky o KL pro lékaře

Propagační materiály - letáčky o KL pro lékaře

18. 2. 2022

propagační materiály o práci klinických logopedů

Nové číslo Listů klinické logopedie 12/2021 - téma Varia

Nové číslo Listů klinické logopedie 12/2021 - téma Varia

14. 12. 2021

Informace o novém čísle Listů klinické logopedie

Bilaterální koordinace

Bilaterální koordinace

13. 12. 2021

Bilaterální koordinace je propojení myšlení & motoriky v aktivitách, které nás provází doslova celým životem. Učíme se jí postupně, od narození. Je to schopnost současně koordinovat pohyb obou polovin našeho těla.

Vývojová dysfázie – funkční a strukturální korelace

Vývojová dysfázie – funkční a strukturální korelace

6. 9. 2021

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – 3/2021

Nové číslo Listů klinické logopedie 6/2021 - téma Poruchy plynulosti řeči

Nové číslo Listů klinické logopedie 6/2021 - téma Poruchy plynulosti řeči

14. 6. 2021

Informace o novém čísle Listů klinické logopedie

Nové číslo Listů klinické logopedie 12/2020 - téma Sluch

Nové číslo Listů klinické logopedie 12/2020 - téma Sluch

14. 12. 2020

Informace o novém čísle Listů klinické logopedie

Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children

Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children

18. 11. 2020

článek – Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children

Nové číslo Listů klinické logopedie 7/2020 - téma Poruchy zvuku řeči

Nové číslo Listů klinické logopedie 7/2020 - téma Poruchy zvuku řeči

16. 7. 2020

Informace o novém čísle Listů klinické logopedie

Informační leták pro veřejnost - možnost distanční terapie

Informační leták pro veřejnost - možnost distanční terapie

25. 3. 2020

AKL doporučuje v současném nouzovém režimu využívat telefonické + emailové konzultace, různé formy videoterapie (Skype, Zoom, WhatsApp...): LETÁK 

NDT - Bobath koncept v logopedii

NDT - Bobath koncept v logopedii

30. 8. 2018

Bobath koncept je jedním ze světově nejužívanějších terapeutických přístupů určený pacientům s poškozením centrální nervové soustavy různého věku i etiologie. Ve světě bývá častěji označován jako neurovývojová terapie (NDT - Neuro Developmental Treatment), jelikož vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte.

Jídlo jako nepřítel. Nedonošené děti mají problémy se lžičkou i přechodem na pevnou stravu

Jídlo jako nepřítel. Nedonošené děti mají problémy se lžičkou i přechodem na pevnou stravu

18. 1. 2018 Mgr. Barbora Červenková

Předčasně narozené děti mají mnohdy potíže s jídlem, někdy i celoživotní. Málo se ví, že příčina leží na samém začátku, v negativní zkušenosti s příjmem potravy v perinatologických centrech. Pomoci může vhodná klinicko-logopedická péče.

Kartičky pro osoby s afázií

Kartičky pro osoby s afázií

26. 10. 2017

Díky podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se Klubu afasie, z.s. podařilo znovu vydat informační kartičky pro osoby s afázií. Kartička je určena lidem s diagnostikovanou afázií a obsahuje základní informace o afázii a doporučení pro efektivní komunikaci.

Grant AKL v Praze -  2017

Grant AKL v Praze - 2017

6. 9. 2017

informace o grantu Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností – nabídka a přehled přednášek v Praze

Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga

Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga

4. 6. 2017

Obor logopedie je velmi obtížné zařadit pouze do jedné vědní disciplíny. Logopedie je obor interdisciplinární, využívá poznatky z jiných vědních oborů. Pohybuje na rozhraní mezi speciální pedagogikou, medicínou, psychologií a jazykovědou. Nejvíce zainteresované obory z medicíny jsou foniatrie, psychiatrie, neurologie, ORL, pediatrie a gerontologie.

Awake operace mozku z pohledu klinického logopeda

Awake operace mozku z pohledu klinického logopeda

2. 5. 2017

Co to znamená awake operace mozku? A jak může být klinický logoped důležitý při těchto operacích? Může mít účast klinického logopeda při operaci mozku klíčový význam pro řečové a další důležité funkce pacienta – jako jsou třeba čtení, psaní, paměť apod? To vše se dozvíte v následujícím textu.

Test porozumění řeči - Příprava předškoláka pro vstup do školy

Test porozumění řeči - Příprava předškoláka pro vstup do školy

12. 4. 2017

V těchto dnech začínají rodiče se svými předškoláky docházet k zápisům do prvních tříd základních škol. Společně s odborníky řeší, zda je jejich dítě zralé pro vstup do školy, nebo je-li třeba dát dítěti odklad školní docházky.

Autismus - pro rodiče

Autismus - pro rodiče

12. 3. 2017

Autismus patří mezi nejzávažnější poruchy mentálního vývoje, který vzniká na neurobiologickém podkladě. Díky této poruše dochází k narušení psychického vývoje zejména v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází i specifické vzorce chování.

Neplynulá řeč

Neplynulá řeč

26. 2. 2017

Koktání v řeči je jedna z nejstarších a nejdříve popsaných vad řeči vůbec, existuje dokonce hieroglyfický znak vyjadřující toto narušení řeči a někdo ji připisuje i biblickému Mojžíši. V průběhu staletí se na výskytu této poruchy nic nezměnilo a lidstvo stále nevyřešilo dvě základní otázky - a to co koktavost způsobuje a jak ji definitivně vyléčit.

Moderní technologie – ano či ne?

Moderní technologie – ano či ne?

20. 12. 2016 Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

V této době velmi často pokládaná otázka. Toho, kdo je zapřísáhlým odpůrcem, vnímáme jako zpátečnického, konzervativního. Ti, kteří plně využívají PC, tablety, iPady a další podobná zařízení, mají zase tendence přeceňovat možnosti těchto technologií při stimulaci rozvoje dítěte. Podobně jako u mnoha jiných situací, můžeme říci, že správnou je zlatá střední cesta a zdravý rozum.


Archiv