Seznam certifikátů a osvědčení

Milí kolegové a návštěvníci webu, zde je přehled nejrůznějších aktuálních osvědčení, vyžadovaných různými subjekty:

 

Osvědčení o absolvování základního kmene   

Vydává:  AKL ČR, platnost neomezená  

Podmínka: úspěšné absolvování testu ze základního kmene

Využití: pro zaměstnance, mohou uplatnit při požadavku na zvýšení mzdy (postup do vyšší platové třídy)

 

Osvědčení o atestační zkoušce

Vydává:  IPVZ, platnost neomezená

Podmínka: úspěšné absolvování atestační zkoušky 

Využití:  základní doklad o kvalifikaci klinického logopeda

 

Osvědčení  K3

Vydává: AKL ČR, platnost neomezená

Podmínka : atestace + 5 let praxe při úvazku 1,00 +  seznam 10+2  kurzů absolvovaných kdykoli postgraduálně  - tzn. 10 kurzů pořádaných AKL ČR  (nebo dvoudenních kurzů Kliniky Logo Brno nebo dvoudenních kurzů se souhlas. stanoviskem AKL ČR) a 2 certifikované kurzy, které nelze ničím jiným nahrazovat. Nic jiného než KURZY nelze pro udělení K3 započítat.  Fotokopie certifikátů  absolvovaných kurzů + žádost  odeslat na sekretariát v elektronické podobě.

Využití: komunikace se ZP – nasmlouvání výkonů kategorie K3

Žádost k získání K3 – zde

 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  v oboru klinický logoped  – JE ZRUŠENO !

Vydávalo: NCONZO Brno, zrušeno vyhláškou v r. 2016

Využití : doklad o celoživotním vzdělávání, komunikace se ZP. 

 

Osvědčení o celoživotním vzdělávání  (OCV) - JE  ZRUŠENO!

Vydávala: V plánu AKL ČR vydávat od r. 2017 jako náhradu osvědčení NCONZO - nyní pozastaveno, nevydává se!

Využití:  komunikace se ZP, doklad o celoživotním vzdělávání, toto osvědčení je nahrazeno následujícím - DCV.  

 

Diplom celoživotního vzdělávání    (DCV)

Vydává: AKL ČR, platnost  5 let

Podmínka:  atestace + 5 let praxe při úvazku 1,00 + osvědčení K3 +  seznam akcí za posledních 5 let, díky kterým je nasbíráno 40 kreditů (viz též kreditní systém AKL, který stanoví počet kreditů  za různé akce - přednášky, publikace, kurzy, sympozia, konference aj...)   Žádost + naskenované Osvědčení K3 + scany certifikátů od různých akcí za posledních 5 let odeslat na email sekretariátu.

Využití: osvědčení o CV,  komunikace se ZP, doklad pro případnou bonifikaci úhrad za péči  aj.

Žádost k získání DCV – zde

Žádost o uznání kreditů (od jiných organizátorů, kde nebylo uděleno souhlasné stanovisko) – zde

 

Pro studenty ze zahraničí:  Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států EU/mimo EU   

Vydává: MZ ČR, absolventům VŠ studia realizovaného mimo státy EU

Podmínky a platnost: sledujte sami platnou legislativu