Vzdělávání

V této části webu najdete aktuální informace ohledně postgraduálního vzdělávání klinických logopedů.

Na specializační studium, zakončené atestační zkouškou, navazuje povinné celoživotní vzdělávání.

Některé vzdělávací akce jsou vyhrazeny pouze pro členy AKL ČR, jiné jsou určeny i širšímu odbornému publiku.