Odkazy na jiné pořadatele vzdělávacích akcí

Česká republika

  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) působí v oblasti rozvoje celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků již více než 50 let.
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) nabízí mj. širokou škálu vzdělávacích programů pro nelékařské profese.
  • Sledujte také regionální semináře a akce jednotlivých neurologických a ORL klinik fakultních nemocnic.

Slovensko

  • Slovenská asociácia logopédov (SAL) pořádá vzdělávací akce s podobným zaměřením jako AKL ČR.
  • Slovenská komora iných zdravotnických pracovníkov (SKIZP) pořádá mj. vzdělávací akce pro klinické logopedy.
  • Informačná agentúra Logopetko - informační a diskusní prostor pro klinickou logopedii na Slovensku

Ostatní země