Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů (IALP)

IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) je celosvětová organizace profesionálů a vědců v oblastech komunikace, hlasu, patologie mluvené řeči, audiologie a polykání. AKL ČR je členem IALP a pravidelně (1x za tři roky) vysílá své zástupce na světové kongresy. Prostřednictvím IALP je též AKL ČR seznamována s novinkami v oboru, je odběratelem vědeckého časopisu Folia Phoniatrica et Logopaedica.
logo IALP