Konference AKL ČR

Na této stránce se dozvíte potřebné informace o nadcházející konferenci AKL ČR. Stručné informace o proběhlých konferencích najdete v archívu.

Informace o jiných akcích, pořádaných AKL ČR, najdete v sekci Vzdělávání.

 

                                                                                                                                                                  

  ASOCIACE  KLINICKÝCH  LOGOPEDŮ 

 

vás zve na 

XXX. Jubilejní KONFERENCI a členské shromáždění

20.-21.10. 2023      do Průhonic

 

Téma: PORUCHY ARTIKULACE

 

Místo konání:  

Vzdělávací centrum Floret Průhonice 

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret

Květnové nám. 391, Průhonice email : jakubcova@floret.cz     tel. 605 205 994

 

                 PROGRAM – bude doplněn

Program čl. shromáždění - bude doplněn

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta zasílejte mailem do 30.7.2023 na:   sekretariat@aklcr.cz

 

Harmonogram akce:

20.10. 2023 pátek

7:30 – 9:00 – registrace

9:00 – 13:00 – odborný program

14:30 – 18:30 – členské shromáždění

21.10.2023 sobota 9:00 – 13:00 – odborný program

13:00 – ukončení

Počet kreditů: 8 (2 dny)

 

PLATBY:

Konferenční poplatek: člen AKL ČR – 2 000,-  kč,  po  termínu 21.9. 2023:  2 500,- kč

nečlen AKL ČR – 2 500,- (po termínu 3 000,-)

student pregraduál. st. – 600,- (po termínu 800,-)       Poplatek neplatí zvaní hosté a přednášející.

V ceně konferenčního poplatku je zahrnut:   1x oběd (pátek), občerstvení: coffee breaky (pátek, sobota)

Společenský večer (raut): 700 Kč,-  platba se platí zvlášť

 

Termín přihlášení: do 15. 10. –  přes web AKL. Zahraniční účastníci, nečlenové AKL – email:sekretariát@aklcr.cz 

Termín úhrad do:  19. 10.   Platby v hotovosti na místě nebudou možné!!! Pouze zahraniční účastníci.

Každou platbu (konferenční poplatek, spol. večer) proveďte zvlášť!!!  V případě špatného VS nebo chybné částky, bude platba vrácena.

 

Číslo účtu: 222685359/0800   

ČLENOVÉ AKL v.s.: ID, zpráva pro příjemce – celé jméno.

NEČLENOVÉ AKL a studenti pregraduálního studia uvedou v.s. 9999, zpráva pro příjemce – celé jméno.

Společenský večer:  v.s : ID, zpráva pro příjemce – celé jméno

 

Storno poplatky: 14 dnů před akcí 50% , 1 týden před akcí 100%

Storno poplatky vyřizuje sekretariát AKL. Při doložení dokladu o nemoci se poplatek vrací v plné výši.

Potvrzení o platbě: Zaslat žádost o vystavení faktury na sekretariát AKL ČR s fakturačními údaji.

 

Účastníci pouze členského shromáždění, bez nároku na kredity, poplatek nehradí!

Přihlášení pouze na členské shromáždění na: sekretariat@aklcr.cz

 

Informace pro vystavovatele: Pronájem vystavovatelského místa – 1 den je 1 500 Kč. Přihlášení na: sachova@aklcr.cz

termín: do 30.9.2023

Potvrzení o provedené platbě vystaví na žádost sekretariát AKL po zaslání fakturačních údajů vystavovatele. sekretariat@aklcr.cz

 

 UBYTOVÁNÍ

Ubytování: rezervace a platba za ubytování individuální !

Nabídka: Vzdělávací a informační centrum Floret,  Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Rezervace na: (+420) 296 528 400, (+420) 296 528 500, recepce@floret.cz

heslo: LOGOPED         

Kapacita hotelu je omezena

Možnost parkování, bazén.

 

 


Archiv