Konference AKL ČR

Na této stránce se dozvíte potřebné informace o nadcházející konferenci AKL ČR. Stručné informace o proběhlých konferencích najdete v archívu.

Informace o jiných akcích, pořádaných AKL ČR, najdete v sekci Vzdělávání.

 

                                                                                                                                                                  

  ASOCIACE  KLINICKÝCH  LOGOPEDŮ 

 

vás zve na 

XXIX. KONFERENCI a členské shromáždění

21.-22.10. 202      do Českých Budějovic

 

Téma: NOVÉ TRENDY V TEORII A PRAXI KLINICKÉHO LOGOPEDA

 

 

 

Místo konání:  

                 PROGRAM – bude doplněn

Program čl. shromáždění: bude doplněn

 

Dotazy k organizaci pište na:  reichel.ales@tcmail.cz

Dotazy k programu pište na: radu akl

 

Harmonogram:

 Pá. – dopoledne členské shromáždění AKL ČR

                 - odpoledne odborný program

                 - společenský večer – téma: bude doplněno

 So. – odborný program

 

Počet kreditů: 8 (2 dny)

Konferenční poplatek:  pro členy AKL ČR 1800 Kč.

                                         pro nečleny AKL   2100 Kč.

                                         studenti pregraduálního st.  500 Kč.

Poplatek neplatí zvaní hosté a přednášející.

 

V ceně konferenčního poplatku je zahrnut 1x oběd (pátek),

                                                                    Občerstvení: coffee break (pátek, sobota)

 

Společenský večer: 600 Kč,-(raut)

téma: 

 

Konferenční poplatek po termínu:

pro členy AKL ČR 2100,- Kč.

pro nečleny AKL    2400,- Kč.

studenti pregraduálního st.  650,- Kč.

 

Termín přihlášení: do 

Termín úhrad do 

 

Platby v hotovosti na místě nebudou možné!!!

Každou platbu (konferenční poplatek, spol. večer) proveďte zvlášť!!!

V případě špatného VS nebo chybné částky, bude platba vrácena.

 

Číslo účtu:    222685359/0800                                                                                            

Konferenční poplatek:   v.s.:  5555 + ID  (členové AKL), zpráva pro příjemce – jméno.

Nečlenové AKL uvedou  v.s. 5555, zpráva pro příjemce – jméno.

 

Společenský večer:

v.s : 6666+ID, zpráva pro příjemce – jméno

 

Storno poplatky: 14 dnů před akcí 50%

                            1 týden před akcí 100%

 

Storno poplatky vyřizuje sekretariát AKL. Při doložení dokladu o nemoci se poplatek vrací v plné výši.

 

Potvrzení o platbě: Zaslat žádost o vystavení faktury na sekretariát AKL ČR s fakturačními údaji.

 

Účastníci pouze členského shromáždění, bez nároku na kredity, poplatek nehradí!

Přihlášení pouze na členské shromáždění na: reichel.ales@tcmail.cz

 

Informace pro vystavovatele: Pronájem vystavovatelského místa – 1 stůl/den je 1000 Kč. Přihlášení na: reichel.ales@tcmail.cz

Termín: do 

Potvrzení o provedené platbě vystaví na žádost sekretariát AKL po zaslání fakturačních údajů vystavovatele.

 

 

 

 


Archiv