Postgraduální vzdělávání

Vzdělávání v klinické logopedii 

Oblast vzdělávání v klinické logopedii zajišťují tyto instituce:

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)
  • IPVZ – Institut prostgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – odkaz na vzdělávací akce - zde
  • AKL ČR
  • Klinika Logo – odkaz na vzdělávací akce - zde

Základní předpis: zákon č. 201/2017 Sb.

Přihlášení do Asociace klinických logopedů  ČR 

  • možno okamžitě po nástupu do zaměstnání na pozici logoped ve zdravotnickém zařízení,
  • prostřednictvím webu AKL ČR, záložka „Homepage“, stránka Přihláška ke členství v AKL ČR
  • administruje kancelář AKL ČR, pí. Nováková,
  • po přidělení ID a zaplacení členského příspěvku  je možné se hlásit na odborné kurzy specializačního vzdělávání, do Indexu budou, na základě  osvědčení o absolvování, dopsány po jeho vydání (dopisuje člen Rady AKL ČR pro vzdělávání).

Při nejasnostech ohledně postgraduálního vzdělávání se můžete obrátit na Mgr. Jaroslavu Mrkvičkovou – je kontaktní osobou pro IPVZ – jaroslava.mrkvickova@vfn.cz