Polský svaz logopedů (Polski Związek Logopedów, PZL)

Dne 6.3.2015, u příležitosti Evropského dne logopedie, byla zahájena spolupráce AKL ČR s Polskim Zwiazkem Logopedów (http://www.logopeda.org.pl).

Polský svaz logopedů (PZL) je celostátní sdružení odborných logopedů pracujících ve státních i nestátních zařízeních kulturně osvětových, zdravotnických a soukromých poradnách. Byl zaregistrován 19.10.1999 v Lublině.
 
Idea vzniku PZL povstala z diskuse logopedů pracujících v různých resortech, zejména důležitá se jevila potřeba doplnění vědecké a osvětové činnosti Polského Sdružení Logopedů o organizační činnost na trhu práce logopedů. Tato idea byla podchycena prof. Stanislavem Grabiasem a pracovníky Instituce Logopedie a Jazykovědy UMCS.
 
V dubnu 1999 proběhlo v tomto Institutu zakládající shromáždění Polského svazu logopedů, které přijalo statut organizace a zrodil se zakládající kabinet pracovníků ve složení - T. Woźniak, E. Stecko, U.Kuleta, D. Pluta- Wojciechowska, A. Wypych, A. Woźniakowska, J. Wieszcycka.

12.12.1999 se konal I.sjezd delegátů PZL, na kterém byla ustanoveno první vedení svazu, prvním předsedou svazu se stal Michal Bitniok.
 
PZL je spolkem pracujícím podle stanov odborných spolků ze dne 23.5.1991 a zároveň pracujícím na zásadě dobrovolnictví. Ve většině vojvodství (něco jako u nás okresy), shodně se Statutem PZL, jsou utvořeny Vojvodské oblasti neb Regionální oblasti. Hlavní úřad PZL koordinuje jejich práci a přijímá iniciativy činnosti ve shodě se Statutem.

Polský svaz logopedů (Polski Związek Logopedów, PZL)