Doporučená literatura s logopedickou tematikou pro veřejnost

Kliknutím na položku „detail“ (Podrobnosti) se dozvíte bližší informace o dané knize. Knihy jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Autismus a možnosti výchovné praxe [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vocilka, M.

Publikace navazuje na předchozí publikaci a obohacuje problematiku o nové pohledy. Autor zdůrazňuje význam včasné péče v předškolním věku, zabývá se významem hry a hračky, činností dětí ve volném čase, ukazuje možnosti specializovaného vzdělávání odborné i rodičovské veřejnosti, přináší rodičům rady pro práci s autistickým dítětem i rozbor dosavadních zkušeností z práce autistických tříd u nás.

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu (1. díl: Náhlá ztráta sluchu)

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu (1. díl: Náhlá ztráta sluchu) [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Strnadová, V.

Tento nový titul je určen především ohluchlým lidem a jejich rodinným příslušníkům a také všem, kteří se zajímají o problematiku ztráty sluchu Kniha se zabývá dopady ztráty sluchu na psychiku člověka a vychází ze zkušeností samotné autorky. Přináší sluchově postiženým lidem řadu cenných rad, jak se vyrovnávat se sluchovou ztrátou, tak aby co nejméně utrpěla kvalita jejich života.

 

 

Kompendium klinické logopedie

Kompendium klinické logopedie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Doc. Karel Neubauer a kol.

Vychází komplexní učebnice Kompendium klinické logopedie Doc. Neubauera a kol.

Psychologie myšlení a řeči

Psychologie myšlení a řeči [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Vygotskij, L. S.

Ruský psycholog L. S. Vygotskij je dnes, sedmdesát let po své smrti, jedním z nejvlivnějších autorů ovlivňujících současné pojetí vývojové a kulturní psychologie i pedagogiky v celém světě. Kniha je určena studentům psychologie, pedagogiky a soc. věd, psychologům a učitelům.

 

 

 

Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku

Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Barbora Červenková

Kniha je určena všem odborníkům, terapeutům, kteří pracují s malými dětmi na rozvoji jejich komunikačních schopností.

Sosna

Sosna [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Tesárková, E.

Autobiografická kniha Evy Tesárkové Sosna je příběhem ženy, která po úrazu v dětství navždy ztratila sluch, a po celý život se s touto ztrátou vyrovnávala. Autorka s humorem i nadhledem vzpomíná na veselé i méně veselé okamžiky svého života před i po ohluchnutí. V knize jsou obsaženy i autorčiny básně a fotografie z jejího života.

 

 

Testy TEPO a TEPRO

Testy TEPO a TEPRO [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Gabriela Solná, Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

2 nové standardizované nástroje pro klinické logopedy zaměřené na hodnocení porozumění větám a slovní zásoby u dětí od 3-8 let

Učíme naše dítě mluvit

Učíme naše dítě mluvit [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Kycltová Bezděková, J.

Není vám lhostejné, jak vaše dítě mluví? Nejste si jistí, zda děláte dost pro vývoj řeči vašeho dítěte? Zdá se vám, že řeč vašeho potomka není v pořádku? Věnujete se dětem a potřebujete podrobné instrukce a rady? Na tyto a další podobné otázky by vám měla tato příručka umět odpovědět. Knížka je věnována nejen všem aktivním a tvořivým rodičům, jimž není lhostejné, jak jejich děti mluví, ale také všem profesionálům, kteří se zabývají vývojem dítěte, s dětmi pracují a jejich schopnosti rozvíjejí.

Vývojová verbální dyspraxie

Vývojová verbální dyspraxie [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.

odborná kniha vytvořena pro potřeby klinických logopedů o dg. vývojová verbální dyspraxie, obsahuje přehled aktuálních teoretických i praktických informací o tom, jak s touto diagnózou pracovat.