O nás

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)  – profesní spolek, který sdružuje klinické logopedy a logopedy pracující ve zdravotnictví, zařazené do předatestační přípravy v oboru klinické logopedie. Cílem AKL ČR je chránit profesní zájmy klinických logopedů, rozvíjet obor klinické logopedie v teoretické i praktické rovině, garantovat odbornou úroveň vzdělávání klinických logopedů, aby byly klientům poskytovány služby v souladu s nejmodernějšími poznatky.

AKL ČR je členem mezinárodní organizace IALP (viz Mezinárodní spolupráce). Pravidelně se zúčastňuje jejich zasedání, spolupodílí se na koordinaci mezinárodní spolupráce odborníků v logopedii, účastní se odborných jednání.

K 1.5.2022 bylo 884 členů AKL ČR.

Seznam čestných a zasloužilých členů

 

Basic information about AKL CR in English language

Právní subjektivita AKL ČR

Spolek zapsaný dle zák. č. 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník - platnost od 1. 1. 2014)