organizace-kurzu-akl

Obecné informace o kurzech

Přihlášky: Elektronicky u příslušného kurzu v seznamu kurzů a akcí pouze pro registrované členy AKL.
Platby: Provádíte po obdržení pozvánky elektronickou formou (obdržení pozvánky potvrdíte obratem!), na číslo účtu AKL: 222 685 359/0800 variabilní symbol: číslo kurzu a vaše trojmístné ID (např. 200611256).
Omluvy: Pište na e-mailovou adresu sekretariat@aklcr.cz (Moderátorovi kurzu telefonujte, jen pokud se jedná o dobu kratší než tři dny před nástupem na kurz.) Pokud si nezajistíte náhradníka, platíte storno poplatek.
Storno:  Storno poplatek momentálně není zaveden
Místo konání: Bude upřesněno vždy v pozvánce, kterou obdržíte. Obvyklá místa konání:
  • Praha - Foniatrická klinika nebo Lékařský dům, příp. další prostory,
  • Brno - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), Vinařská 6, Brno, v budově je možné levné ubytování i stravování, tel. 543 559 111,
  • Brno - Neurologická klinika FN Brno,
  • Olomouc - FN I. P. Pavlova,
  • Ostrava – Vítkovická nemocnice, Hotel Veronika

Přivítáme vaše tipy s přesným kontaktem, děkujeme.

Ubytování a stravování nezajišťujeme!

vzdělávací kurz - ilustrační foto