Konzultanti Rady AKL

KONZULTANTI AKL ČR

 

Konzultanti jsou členové AKL, kteří se dobrovolně přihlásili do jednotlivých konzultačních skupin jako pomoc Radě AKL. Jmenování je na dobu neurčitou. Každá konzultační skupina si vybírá jednoho mluvčího směrem k Radě AKL. Mluvčí se může měnit dle rozhodnutí konzultační skupiny. Členové konzultační skupiny se mohou kdykoliv rohodnout o ukončení své aktivity nebo naopak ke konzultační skupině se může kdokoliv ze členů AKL přidat, tak, že kontaktuje  mluvčího konzultační skupiny.

 

Jde o živý organismus, který pomáhá dílčím oblastem týkající se oboru klinické logopedie a fungování asociace. Nejsou voleni, jde o dobrovolnou a svobodnou aktivitu pro chod AKL ČR a pomoc Radě AKL ČR.

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – STANDARDY

mluvčí: Mgr. Milena Čámková

 

 • plán a realizace nových standardů nebo revize stávajících standardů
 • oslovování odborníků z řad klinických logopedů, kteří budou zodpovědní za tvorbu konkrétního standardu péče pro danou diagnózu prostřednictvím pracovních skupin, do kterých budou zařazení odborníci z řad klinických logopedů a příbuzných lékařských a nelékařských oborů
 • revize formální a obsahové stránky a iniciace úprav u stávajících i nově vytvořených standardů

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – POJIŠŤOVNY

mluvčí: Mgr. Petra Valentová, MBA

 

 • rozbor plánu a faktů ve vztahu k Seznamu výkonů, Úhradové vyhlášce, Dohodovacímu řízení, pojišťovnám atd.
 • plánovaní seminářů k chodu ambulancí
 • možný poradní hlas ke kultivaci výkonů, znění registračních listů, novelizace zákonů

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – OSVĚTA/PR

mluvčí: Mgr. Eva Kolesová

 

 • možné návrhy a tvorba letáků, textů do médií, scénáře pro osvětová videa, komunikace s médii
 • možná spolupráce s kolegy zodpovědné za on-line webináře pro veřejnost
 • návrhy a plány k osvětové a PR aktivitě

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – LÉKAŘI

mluvčí: Mgr. Vladimíra Moravcová

 

 • plánování a realizace komunikace s lékaři oborů vztahujících se ke klinické logopedii
 • plánování prezentací na konferencích či formou webinářů
 • návrhy a plány k cílené spolupráci s lékařskými obory

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – NELÉKAŘI ZDRAVOTNÍCI

mluvčí: Mgr. Štěpánka Nerglová

 

 • plánování a realizace konference dg-th nelékařských asociací (1x za 3 roky)
 • návrhy a plány k cílené spolupráci s dalšími nelékařskými obory
 • plánování prezentací na konferencích či formou webinářů, odborných textů

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – DIAGNOSTIKA  A TERAPIE

mluvčí: Mgr. Lucie Zapletalová

 

 • vyhledávání  publikací, článků a sběr infomací o nových diagnostických a terapeutických postupech
 • návrhy a plány seminářů pro členy AKL, odborných textů
 • návrhy a iniciace zavedení nových diagnostických a terapeutických postupů do praxe

 

KONZULTAČNÍ SKUPINA – VĚDA A VÝZKUM

mluvčí: Mgr. Simona Hlaváčová

 

 •  vyhledávání publikací, článků a sběr nových informací z oblasti vědy a výkumu
 •  návrhy a plány seminářů pro členy AKL, odborných textů
 •  návrhy a iniciace zavedení nových výzkumných poznatků do praxe

 

 

 

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

koordinátor: Mgr. Lucie Chalupová

 

FB AKL ČR interní i veřejný

správce: Mgr. Simona Hlaváčová

 

Instagram AKL ČR

správce: Mgr. Zuzana Blažková