Přihláška ke členství v AKL ČR

Po vyplnění níže uvedené on-line „Žádosti o členství v AKL ČR“ prosím vyčkejte na potvrzující e-mail s dalšími informacemi.

 Žádost o členství v AKL ČR 
 Adresa trvalého bydliště 
 Kontakty 
 Vzdělání 
 Pracoviště ve zdravotnictví 
 Podmínkou přijetí přihlášky je minimální úvazek 0,5 logoped nebo klinický logoped ve zdravotnictví
 
 Pokud jej vyberete, nemusíte vyplňovat jeho název a adresu níže.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů:*

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Asociací klinických logopedů České republiky (AKL ČR). Poskytnuté údaje slouží pouze k evidenci členů AKL ČR, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení Vašeho členství vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dále podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR) s platností od 25. května 2018.