Přehled kurzů organizovaných AKL ČR v rámci specializační přípravy i celoživotního vzdělávání

Níže uvedená tabulka podává orientační přehled kurzů, které pořádá AKL ČR. Kliknutím na název kurzu se dostanete k bližšímu popisu daného kurzu, který se většinou každoročně opakuje (některé kurzy i dvakrát ročně). Některé z těchto kurzů již proběhly a nový termín se teprve chystá. Aktuální termíny pořádaných kurzů jsou vypsány na stránkách Specializační příprava a Celoživotní vzdělávání. Viz také Doporučení pro absolvování kurzů v Brně.

Kurzy specializační přípravy

Název kurzu Typ kurzu Lektoři
VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Mgr. Kateřina Lísalová
PaedDr. Eva Škodová
VADY A PORUCHY SLUCHU

Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu

MUDr. Ivan Jedlička
Mgr. Jitka Holmanová
VÝVOJ ARTIKULACE V NORMĚ A PATOLOGII Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Doc. Karel Neubauer, PhD.,  Doc. Skarnitzl
VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Mgr. Jaroslava Mrkvičková 

PALATOLALIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Jindřich Fišer
PaedDr. Eva Škodová,
Mgr. Tereza Prudilová

HLAS

Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Libor Černý
KOKTAVOST Odborný kurz –  základní
povinný pro předatestační přípravu
Mgr. Jan Dezort
KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
PhDr. Milena Košťálová
AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Afaziologie A – Základy klinické afaziologie
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
DYSARTRIE * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.,
Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.,
Mgr. Tereza Lištvanová,
Mgr. Eva Baborová,
Mgr. Martin Srp
NEUROGENNÍ DYSFAGIE Odborný kurz základní,
volitelný ve specializační přípravě
Mgr. Naděžda Lasotová,
Mgr. Gabriela Solná
KLINICKO-LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA U DĚTÍ Odborný kurz základní,
volitelný ve specializační přípravě
PaedDr. Lenka Pospíšilová,
Mgr. Lucie Zapletalová

Poznámka: Povinný jeden z označených (*).

Kurzy celoživotního vzdělávání
Název kurzu Typ kurzu Lektoři
KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH Odborný kurz – pro atestované a pro zaměstnance ze specializovaných pracovišť prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. Veronika Šteňová, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová, Ph.D.
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA  II. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová, Ph.D.
RANÁ INTERVENCE U DĚTÍ DO 3 LET Odborný kurz - pro atestované

Doc. PaedDr. Světlana Kapalková Ph.D.,
Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.

LAHEYOVEJ MODEL VÝVINU REČI Odborný kurz – pro atestované

Doc. PaedDr. Světlana Kapalková Ph.D.,
Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.

NARUŠENIE ZVUKOVEJ ROVINY REČI Odborný kurz – pro atestované PhDr. Dana Buntová, Ph.D.
KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Odborný kurz - pro atestované

Mgr. Alžběta Kryštofová  Bc. Lenka Kučerová

TERAPIE KOKTAVOSTI U STARŠÍCH DĚTÍ , MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH Odborný kurz - pro atestované Kristen Richardt
TRACHEOSTOMIE A POLYKÁNÍ Odborný kurz - pro atestované MUDr. Michal Černý, Ph.D.
DIAGNOSTIKA JAZYKOVÉHO VÝVOJE U DĚTÍ Odborný kurz – pro členy po kmeni a atestované doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.,
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Doporučení: POŘADÍ ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ POŘÁDANÝCH AKL ČR (není závazné pro atestované)

Místo: posluchárna NK LF MU a FN Brno

1. 2. 3.
KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. FCMA,
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
 
KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. V. Šteňová, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.