Přehled kurzů organizovaných AKL ČR v rámci specializační přípravy i celoživotního vzdělávání

Níže uvedená tabulka podává orientační přehled kurzů, které pořádá AKL ČR. Kliknutím na název kurzu se dostanete k bližšímu popisu daného kurzu, který se většinou každoročně opakuje (některé kurzy i dvakrát ročně). Některé z těchto kurzů již proběhly a nový termín se teprve chystá. Aktuální termíny pořádaných kurzů jsou vypsány na stránkách Specializační příprava a Celoživotní vzdělávání. Viz také Doporučení pro absolvování kurzů v Brně.

Kurzy specializační přípravy

Název kurzu Typ kurzu Lektoři
VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
aktuálně jen na klinice Logo
VADY A PORUCHY SLUCHU

Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu

MUDr. Ivan Jedlička
Mgr. Jitka Holmanová
VÝVOJ ARTIKULACE V NORMĚ A PATOLOGII Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Doc. Karel Neubauer, PhD.,  Doc. Skarnitzl
VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Mgr. Jaroslava Mrkvičková 

STRUKTURÁLNÍ PATOLOGIE ORF OBLASTI Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Jindřich Fišer
MUDr. Jiří Borský, Ph.D.
Mgr. Tereza Prudilová

HLAS

Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Libor Černý
BALBUTIES A, B Odborný kurz –  základní
povinný pro předatestační přípravu
Mgr. Jan Dezort
KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
PhDr. Milena Košťálová
AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
PhDr. Milena Košťálová
Mgr. Lucie Kytnarová
AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Afaziologie A – Základy klinické afaziologie
PhDr. Milena Košťálová
NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
PhDr. Milena Košťálová
DYSARTRIE * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.,
Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.,
Mgr. Tereza Lištvanová,
Mgr. Eva Baborová,
Mgr. Martin Srp
NEUROGENNÍ DYSFAGIE Odborný kurz základní,
volitelný ve specializační přípravě
Mgr. Naděžda Lasotová,
Mgr. Gabriela Solná
KLINICKO-LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA U DĚTÍ Odborný kurz základní,
volitelný ve specializační přípravě
PaedDr. Lenka Pospíšilová,
Mgr. Lucie Zapletalová
KLINICKO-LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA U DOSPĚLÝCH Odborný kurz základní,
volitelný ve specializační přípravě

Doc. Karel Neubauer, PhD.
Doc. Marek Preiss PhD.

Poznámka: Povinný jeden z označených (*).

Kurzy celoživotního vzdělávání
Název kurzu Typ kurzu Lektoři
KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH Odborný kurz – pro atestované a pro zaměstnance ze specializovaných pracovišť prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.,
PhDr. Veronika Šteňová, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová, Ph.D.
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA  II. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová, Ph.D.
RANÁ INTERVENCE U DĚTÍ DO 3 LET Odborný kurz - pro atestované

Doc. PaedDr. Světlana Kapalková Ph.D.,
Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.

LAHEYOVEJ MODEL VÝVINU REČI Odborný kurz – pro atestované

Doc. PaedDr. Světlana Kapalková Ph.D.,
Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.

NARUŠENIE ZVUKOVEJ ROVINY REČI Odborný kurz – pro atestované PhDr. Dana Buntová, Ph.D.
KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Odborný kurz - pro atestované

Mgr. Alžběta Kryštofová  Bc. Lenka Kučerová

TERAPIE KOKTAVOSTI U STARŠÍCH DĚTÍ , MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH Odborný kurz - pro atestované Kristen Richardt
TRACHEOSTOMIE A POLYKÁNÍ Odborný kurz - pro atestované MUDr. Michal Černý, Ph.D.
DIAGNOSTIKA JAZYKOVÉHO VÝVOJE U DĚTÍ Odborný kurz – pro členy po kmeni a atestované doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.,
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Doporučení: POŘADÍ ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ POŘÁDANÝCH AKL ČR (není závazné pro atestované)

Místo: posluchárna NK LF MU a FN Brno

1. 2. 3.
KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. FCMA,
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.

AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE

PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. , Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.,(Mgr. Lucie Nohová)

Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP

PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.

Podmínka účasti: Absolvování kurzu Afaziologie A – Základy klinické afaziologie

NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH

PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. , Mgr. et. Mgr. Petra Sedláčková

Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

 
KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH

PhDr. V. Šteňová, Ph.D.,
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.