Souhlasné stanovisko

Klinická logopedie schvaluje a v případě schválení uděluje souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím

Pro své členy v rámci celoživotního vzdělávání jsou přiděleny dle pravidel (viz níže) vzdělávacím akcím kredity.

Žádost o souhlasné stanovisko – zde

Pravidla pro udělování souhlasného stanoviska – zde

 

Platební podmínky administrativního poplatku :

a/ Částku 250,- Kč na č.ú. spolku uhradí člen AKL ČR, pokud na akci přímo přednáší alespoň z 60% (možno ve spolupráci s ostatními členy AKL) nebo pořádá seminář s trváním do 3 hodin.

b/ Částku 1000,- Kč na č.ú, spolku uhradí žadatel - nečlen AKL ČR,  nebo žadatel, který je členem AKL ČR, ale na akci nepřednáší alespoň z 60 %. (akci organizuje, zprostředkovává nebo tlumočí za úhradu apod.).