Souhlasné stanovisko

Klinická logopedie schvaluje a v případě schválení uděluje souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím

Pro své členy v rámci celoživotního vzdělávání jsou přiděleny dle pravidel (viz níže) vzdělávacím akcím kredity.

Žádost o souhlasné stanovisko – zde

Pravidla pro udělování souhlasného stanoviska – zde