Souhlasné stanovisko

Klinická logopedie uděluje souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím

 

Žádost o souhlasné stanovisko – zde

Pravidla pro udělování souhlasného stanoviska – zde