Atestace

 • Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou. 
 • (Pro zobrazení  častých dotazů ohledně atestací musíte být přihlášeni).
 •  
 • Legislativa: vyhláška č. 189/2009 Sb.
 • Součástí závěrečné zkoušky ze specializační přípravy (atestace) jsou :
  • písemný test (koná se na IPVZ  v daném termínu nejpozději týden před ústní zkouškou),
  • písemná práce (3 kazuistiky)
  • praktická zkouška. V této části zkoušky má uchazeč prokázat schopnost individuálního přístupu k pacientovi, praktické využití diagnostických, edukačních, reedukačních a rehabilitačních postupů v přímé práci s pacientem s poruchou komunikace,
  • ústní zkouška
    
 • Sídlo subkatedry IPVZ:
  Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ,
  Žitná 24, 120 00 Praha 2.
  Vedoucí subkatedry: as. MUDr. Libor Černý
   
 • Atestace se konají 2x ročně před zkušební komisí  IPVZ (jarní a podzimní termín) jmenovanou ministrem zdravotnictví.
   
 • Stálí členové zkušební komise se jmenovacím dekretem ministra zdravotnictví pro odbornost 903 - klinická logopedie:
  • Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.- předseda komise
  • as. MUDr.Libor Černý, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslava Mrkvičková
  • Mgr. Aleš Reichel
  • Mgr. Tereza Hladilová
  • Mgr. Jitka Mercelová
 • Přihlášku je možné podat po splnění všech povinností plynoucích z Programu SV dle NV 31/2010 Sb.
   
 • přihláška se podává nejpozději 50 dnů před termínem atestační zkoušky.
   
 • Rozsah teoretických vědomostí a praktických dovedností je dán Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání oboru klinická logopedie.
   
 • Přihláška se podává prostřednictvím www.ipvz.cz
 • pokyny k přihlášce – ke stažení zde

okruhy atestačních otázek – ke stažení zde

požadavky na atestační práci – ke stažení zde