Pro odborníky

Tato část internetových stránek Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR) je určena odborníkům nejen v oblasti klinické logopedie.

Klinická logopedie je obor spolupracující s mnoha vědními disciplínami - psychologií, lingvistikou, neurologií, otorinolaryngologií, foniatrií, psychiatrií…

Laikům doporučujeme především sekci Pro veřejnost, kde lze nalézt srozumitelně podané základní informace z tohoto zajímavého a komplexního oboru.