Rada AKL ČR

Členové rady AKL ČR:

  PaedDr. Irena Cudlínová, LL.M. (předsedkyně AKL ČR)       

 - jedná za AKL ČR (MZ ČR a na jednotlivých ZP, účastní se dohodovacích řízení) a vede chod spolku

    cudlinova@aklcr.cz

   Mgr. Gabriela Solná  (místopředsedkyně)                

  - webredaktorka portálu AKL ČR, má na starost vzdělávání a organizaci kurzů, standardy péče

   solna@aklcr.cz 

  Mgr. Aleš Reichel                                                        

  - přípravuje a zajišťuje konference AKL ČR, aktivní účast na atestačních zkouškách

  reichel@aklcr.cz 

  Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová                                     

​ - vede ekonomický chod spolku, zajišťuje kontinuitu se SAS, spolupracuje na databázi členů-web

                           bajtlerova@aklcr.cz 

Doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.

 - garance a rozvoj vzdělávání v oboru Klinická logopedie, mezinárodní spolupráce a odborný program konferencí AKL ČR

  karel.neubauer@post.cz