Rada AKL ČR

Členové rady AKL ČR:

  Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová (předsedkyně AKL ČR)        predseda@aklcr.cz

 - jedná za AKL ČR – MZ ČR, mezirezortní a mezioborová komunikace, koordinace osvětových aktivit, komunikace s médii, vede chod spolku

 

     Mgr. Gabriela Solná  (místopředsedkyně)           solna@aklcr.cz         

  - zastupuje předsedu, webredaktorka portálu AKL ČR, má na starost celož. vzdělávání a organizaci kurzů, standardy péče

 

     Mgr. Irena Preissová          hospodar@aklcr.cz                            

​ - hospodář spolku, má na starosti účetnictví spolku, vede jeho ekonomický chod

 

      Mgr. Irena Šáchová         sachova@aklcr.cz                                              

  –  mezinárodní spolupráce, konference AKL ČR, dohodovací řízení

 

   Mgr. Jitka Mercelová         vzdelavani@aklcr.cz

- má na starost vzdělávání v oboru Klinická logopedie, organizaci kurzů AKL ČR, spolupráci s IPVZ