Specializační příprava: Náplň speciální přípravy

Metodické vedení:

  1. Logoped zařazený do specializační přípravy pracuje pod metodickým vedením klinického logopeda s atestací a nejméně pětiletou praxí.
  2. Logoped si metodického vedoucího může zvolit (nutný souhlas zvoleného).
  3. V nestátních zdravotnických zařízeních je metodickým vedoucím obvykle zaměstnavatel.
  4. Metodický vedoucí alespoň semestrálně kontroluje plnění studijních povinností.
  5. Metodický vedoucí poskytuje v praxi svému školenci konzultace k obtížnějším případům. Průběžně kontroluje správnost vedení zdravotnické dokumentace.
  6. Změna metodického vedoucího je v průběhu specializační přípravy po oboustranné dohodě možná.