Specializační příprava: Náplň speciální přípravy

Metodické vedení:

 1. Logoped zařazený do specializační přípravy pracuje pod metodickým vedením klinického logopeda s atestací a nejméně pětiletou praxí.
 2. Logoped si metodického vedoucího může zvolit (nutný souhlas zvoleného).
 3. V nestátních zdravotnických zařízeních je metodickým vedoucím obvykle zaměstnavatel.
 4. Metodický vedoucí alespoň semestrálně kontroluje plnění studijních povinností.
 5. Metodický vedoucí poskytuje v praxi svému školenci konzultace k obtížnějším případům. Průběžně kontroluje správnost vedení zdravotnické dokumentace.
 6. Změna metodického vedoucího je v průběhu specializační přípravy po oboustranné dohodě možná.

V průběhu specializační přípravy se logoped musí naučit teoreticky i prakticky zvládat:

 1. základní i speciální metodické postupy pro úpravu hlásek u dyslalií u dětí i dospělých se zv.zřetelem k řečovým profesionálům
 2. základní metodiky pro úpravu poruch čtení a psaní
 3. základní i speciální postupy edukace, reedukace a rehabilitace poruch řeči u dětí i dospělých
 4. základní i speciální postupy edukace, reedukace a rehabilitace vad a poruch sluchu u dětí i dospělých
 5. základní i speciální postupy edukace, reedukace a rehabilitace komunikačních schopností u dětí s kombinovanými vadami
 6. seznámit se se systémem speciálního školství, znát podmínky integrace ve vzdělávání postižených dětí
 7. prakticky ovládat použití audiovizuální techniky, speciálních počítačových programů a dalších technických pomůcek
 8. prakticky ovládat diagnostické testy, využívané v klinické logopedii (vyšetření slovní zásoby, vyšetření jemné motoriky, vyšetření aktivní mimické motoriky, vyšetření hudebního sluchu, speciální logopedická vyšetření, vyšetření fonematického sluchu, vyšetření hudebního sluchu, vyšetření grafomotorické úrovně, vyšetření orofaciální dysfunkce aj.)