Zajímáte se o práci logopeda?

Jaká je nutná kvalifikace, kdybych chtěl/a pracovat jako klinický logoped?

Je třeba absolvovat bakalářské a následně magisterské studium speciální pedagogiky, zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (viz zákon č. 201/2017 sb.). Pak jako zaměstnanec soukromého klinického logopeda nebo ve státním zdravotnickém zařÍzení absolvovat speciální přípravu pro práci ve zdravotnictví a složit příslušnou závěrečnou zkoušku. Po atestaci je možno pracovat jako klinický logoped ve zdravotnictví na pozici zaměstnance nebo navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami, pokud o to bude z jejich strany zájem (v případě, že není naplněna kapacita smluvních úvazků pro daný region).

Kde se logopedie studuje?

Logopedii lze v současné době studovat na pedagogických fakultách (katedry speciální pedagogiky). Zda se otvírá příslušný ročník nebo typ studia ukončený státními zkouškami, je nutno sledovat aktuálně na konkrétním studijním oddělení, protože obsah i forma studia se poměrně často mění.

Jaké jsou kompetence logopedické asistentky?

Logopedická asistentka je označení, které přetrvává z dob původních kurzů, v současné době už zrušených. Byly nahrazeny vysokoškolským studiem, které rozšiřuje základní studium pedagogického směru a je zakončeno závěrečnou zkouškou z logopedie. Náplní práce logopedické asistentky je vyhledávání dětí s poruchou dorozumívání (depistáž) a rozvoj základních schopností a dovedností, které ovlivňují vývoj řeči (prevence a profylaxe). Z terapie připadá v úvahu pouze reedukace poruch výslovnosti za supervize klinického logopeda, který sleduje a případně přebírá péči, pokud se reedukace z jakéhokoli důvodu nedaří.