Zajímáte se o práci logopeda?

Jaká je nutná kvalifikace, kdybych chtěl/a pracovat jako klinický logoped/ka?

Je třeba absolvovat bakalářské a následně magisterské studium speciální pedagogiky, zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (viz zákon č. 201/2017 sb.). Pak jako logoped ve zdravotnictví (zaměstnanec soukromého klinického logopeda nebo ve státním zdravotnickém zařÍzení) absolvovat speciální průpravu pro práci ve zdravotnictví, povinnou praxi, několikaleté postgraduální studium a složit atestační zkoušku v oboru klinické logopedie. 

Kde se logopedie studuje?

Logopedii lze v současné době studovat na pedagogických fakultách (katedry speciální pedagogiky). Zda se otvírá příslušný ročník nebo typ studia ukončený státními zkouškami, je nutno sledovat aktuálně na konkrétním studijním oddělení, protože obsah i forma studia se poměrně často mění.

Jaké jsou kompetence logopedické asistentky/asistenta?

Tato profese byla ve zdravotnictví před několik lety úplně zrušena. Obor logopedie je zdravotnickým regulovaným povoláním, k jeho výkonu je třeba mít dostatečnou kvalifikaci, nikoli jen kurzy a dílčí školení.