Výrobci a prodejci pomůcek

Abecední seznam výrobců a prodejců pomůcek

S podmínkami inzerce se můžete seznámit na stránce Inzerce a sponzorství. V případě zájmu neváhejte kontaktovat redakci webu AKL ČR.


Magnetická týdenní vizualizace pro děti s vývojovými poruchami řeči

Magnetická týdenní vizualizace pro děti s vývojovými poruchami řeči [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Autor: K. Fritzlová, P. Hejlová, K. Rybková

Pomůcka pro komplexní terapii. Rozvíjí časové vnímání, osvojení příslovečných určení a gramatiku časování sloves. 

Cvičíme řeč hezky česky

Cvičíme řeč hezky česky [Podrobnosti detail]

Návodný pracovní sešit, který posouvá techniky cvičení na zábavnější úroveň. S využitím poutavých příběhů, úkolů a milých ilustrací postupně procházíme s odvahou všemi strastmi, které nácvik správné výslovnosti může skýtat.

 

Mých prvních 111 slov

Mých prvních 111 slov [Podrobnosti detail]

Sada 378 barevných karet pro výuku prvních podstatných jmen. Sleva 20% na kompletní sadu s kódem „AKL20”

Puzzle  - strukturované věty 

Puzzle  - strukturované věty  [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Barbora Richtrová

Puzzle  - strukturované věty – k rozvoji morfologicko-syntaktické jazykové roviny

Malované logopedické pohádky

Malované logopedické pohádky [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Magdalena Navrátilová

V knize najdete 20 pohádek, v nichž jsou vybraná slova nahrazena obrázky. Pomáhají k upevnění výslovnosti, rozvoji slovní zásoby, jazykového citu, sluchového a zrakového vnímání, čtenářských dovedností.

 

MUBRNO.CZ – textilní logopedické pomůcky

MUBRNO.CZ – textilní logopedické pomůcky [Podrobnosti detail]

Český výrobce logopedických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení nejen pro metodu ELKONIN.  Všechny pomůcky a další výrobky zobrazené v e-shopu www.mubrno.cz jsou skladem, k okamžitému dodání.

EDUDADOO - aplikace spojující obrázky a zvuky

EDUDADOO - aplikace spojující obrázky a zvuky

Česká aplikace pro předškoláky spojující obrázky a zvuky v různých zábavných aktivitách podporujících učení. Její hlavní předností je snadné  nahrávání vlastních fotek i zvuků – do aplikace je možno přidat např. dědu či oblíbené hračky.  Propojuje virtuální svět s reálným a přináší možnost smysluplně využít moderní technologii jako doplňkovou výukovou aktivitu.  Více na www.edudadoo.cz

Neurologopedie

Neurologopedie [Podrobnosti detail]

multimediální pomůcka  – https://publi.cz/eknihy?book=865-neurologopedie  zpracovává teoreticky i prakticky problematiku získaných neurogenních poruch myšlení a řeči.

 

SMARTMOUTH

SMARTMOUTH [Podrobnosti detail]

http://smartmouth.eu/

Pomocí Smart Mouth je možné sofistikovaně a názorně předvést oromotorické dovednosti. Model napomáhá pochopení výkladu logopeda, upoutání a udržení pozornosti během terapie u dětských pacientů, navíc poutavou a zábavnou formou.

cena pro klinické logopedy je 2000,- Kč

Vykuk – pomůcky pro terapii NKS

Vykuk – pomůcky pro terapii NKS [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Barbora Richtrová

Vykuk – pomůcky pro terapii NKS  – https://www.logopedickesympozium.cz/pomucky-vykuk/

Propsyco -  prodej testů, publikací

Propsyco - prodej testů, publikací [Podrobnosti detail]

Propsyco, s.r.o. je české nakladatelství nabízející klinickým logopedům kvalitní odborné publikace a metody, které je možné zakoupit v internetovém obchodě www.propsyco.cz.

Rozpovídej se, 1. a 2. díl

Rozpovídej se, 1. a 2. díl [Podrobnosti detail]

Autor Autor: Mgr. Lucie Krejčová

Autor Mgr. Lucie Krejčová

Zábavná cvičení pomáhají s rozvojem řeči. Trénují pouze probíraný jev a nepřeskakují na složitější úkoly, dokud dítě nedosáhne dané úrovně. Z obsahu vybíráme: sluchová cvičení, rytmizace, porozumění, motorika jazyka, fixace a diferenciace hlásek. Publikace je primárně určena pro rodiče dětí, pedagogy MŠ a logopedy, avšak uplatní ji i speciální pedagogové, asistenti dětí nebo kliničtí logopedi.

Centrum učebnic CZ, s. r. o.

Centrum učebnic CZ, s. r. o. [Podrobnosti detail]

Internetový obchod a kamenná prodejna v centru Prahy nabízí publikace, hy a pomůcky pro logoedii a nápravu specifických poruch učení.  Součástí nabídky jsou i unikátní výukové systémy nakladatelství Mutabene – Logico Primo, Logico Piccolo, miniLück.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Na adrese nakladatelstvilogos.cz najdete e-shop s literaturou pro práci  s dětskými klienty, s nejrůznějšími pomůckami potřebnými pro praxi klinického logopeda. Doporučujeme vaší pozornosti nově vydaný komplexní manuál o autismu.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. [Podrobnosti detail]

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí některé přístroje a pomůcky určené k reedukaci řeči u pacientů, k rytmizaci řeči, ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní slouží k odhalení orofaciálních dysfunkcí a nácviku hybnosti jazyka aj. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

Logopedie Červenková

Logopedie Červenková [Podrobnosti detail]

Mgr. Barbora Červenková ve svém e-shopu nabízí speciální logopedické pomůcky přinášející taktilní a proprioceptivní stimulaci. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

Logopedie Vendy

Logopedie Vendy [Podrobnosti detail]

Internetový obchod s pestrou nabídkou logopedických pomůcek pro logopedy, děti a rodiče. Naučné knihy, hry i CD ROMy se zaměřením na SPU.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D. [Podrobnosti detail]

MENTIO je odborný výukový software pro děti a dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma Press-Pygmalion, s. r. o., se zabývá mj. výrobou a distribucí vzdělávacích a společenských her, které se těší velké oblibě dětí, rodičů i pedagogů.

Oskola.cz - Obrázková škola

Oskola.cz - Obrázková škola [Podrobnosti detail]

Internetový obchod OSKOLA.CZ s didaktickými pomůckami nabízí tisknuté laminované kartičky a laminované materiály, které slouží především předškolním dětem a dětem se speciálními potřebami. Pomocí výukových kartiček s obrázky si děti snadno a zábavnou formou procvičí barvy, tvary, počítání i paměť.