Logopedická péče – kdy, kde a jak

Pro děti

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka - nejprve dětského lékaře, který doporučí další odbornou péči u klinického logopeda.

Nejčastější chybou pedagogických pracovníků a rodičů bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

Pro dospělé

Máte chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí? Vyhledejte svého praktického lékaře, foniatra nebo neurologa a poraďte se o svých obtížích. Na základě doporučení lékaře je možné v oprávněných případech zahájit logopedickou péči. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

Kde hledat péči klinického logopeda

Pokud jste po přečtení těchto informací nabyli přesvědčení, že potřebujete vyhledat logopedickou péči, nabízíme vám seznam regionálně členěných logopedických pracovišť. Péče klinického logopeda musí být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení (v ambulanci či v lůžkovém zařízení). Výjimku tvoří poskytování péče imobilním pacientům v domácím prostředí na základě doporučení lékaře.

Jak je logopedická péče hrazena?

Logopedická péče o děti i dosplělé je ve zdravotnictví hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce. V případech, kdy zdravotnické zařízení nemá smlouvu s pojišťovnami, si hradí péči pacient sám.