Úvodní online kurz Neuro-vývojové stimulace pro logopedy

Úvodní online kurz Neuro-vývojové stimulace pro logopedy

informace o kurzu pořádaného se souhlasným stanoviskem AKL, 4 kredity, registrace do 10.5.2021

Přihlašování ukončeno, kapacita naplněna.


Úvodní kurz je zaměřen na získání základů teorie Neuro-vývojové stimulace, jejích pojmů a správného rozpoznání poruch v důsledku přetrvání primárních reflexů anebo horší integrace funkce smyslových orgánů. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními testy na přetrvávající primární reflexy.

Tento kurz  je připraven pro logopedy.

Náplň kurzu:

seznámení se NVS a její základními principy 

vše souvisí se vším – primární reflexy, senzorická integrace, psychomotorický vývoj a učení, chování, soustředění

rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

význam pohybu v prvním roce života, podpora psychomotorického vývoje a prevence přetrvání primárních reflexů

vliv přetrvávajících primárních reflexů na učení a chování a soustředění

senzoricko- senzitivní integrace, co to je

Hypersenzibilita a hyposenzibilita na smyslové vjemy

hledání kořenů obtíží -  jak poznáme přetrvávající primární reflexy z chování a pohybu dítěte

pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

 

Lektorka: Mgr. Marja Volemanová, PhD.

kontakt: volemanova@invts.cz

Účastnický poplatek je ve výši 3200 Kč. 

Kurz je přístupný celý kalendářní měsíc červen, online setkání 22.6. od 16.00 hodin.

Počet kurzistů 15-20

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

přihláška ke stažení zde

20. 4. 2021

Zpět