Kurz Fonol. poruchy- Narušenie zvukovej roviny reči

kurz pro atestované

 1 700,- Kč.
 online

Odborný kurz -  celoživotní vzdělávání, pro atestované

Přednášející: PhDr. Dana Buntová, PhD., odborný asistent Katedra logopédie PdF UK Bratislava
Přiděleno kreditů: 8
délka: 12 učebních hodin

 

Obsah:                                                                                                                                       

Narušenie zvukovej roviny reči – terminologické vymedzenie a príčiny 

Klasifikácia Narušenia zvukovej roviny reči

-        Artikulačná porucha – opis 

-        Oneskorený fonologický vývin - opis

-        Fonologická porucha konzistentná - opis

-        Fonologická porucha nekonzistentná - opis

-        Vývinová verbálna dyspraxia - opis

Východiská diagnostiky – zrozumiteľnosť reči, vývinový model fonologických procesov, konzistentnosť rečového prejavu

Diferenciálna diagnostika

Princípy motorického učenia

Praktické cvičenia, diskusia

                                                                                                                                                                                                           

Manažment terapie, voľba cieľov                                                                                                                                                                                

Terapia stimulability – teoretické východiská, praktické ukážky, kazuistika

Terapia minimálnych párov – teoretické východiská, praktické ukážky, kazuistika

Terapia Metaphon – teoretické východiská, praktické ukážky, kazuistika

Terapia PACT

Terapia VVD: (Nufield program, DTTC, ReST) teoretické východiská, praktické ukážky, kazuistika

Meranie  efektivity terapie – teoretické východiská, praktické ukážky, kazuistika

Diskusia

22. 3. 2021

Zpět