KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U DOSPĚLÝCH

Odborný kurz – pro atestované
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
13 učebních hodin

 1800 Kč
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Garance odborné úrovně:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Přednášející:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D. Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Veronika Šteňová, Ph.D. Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:

  •  Možnosti intervence klinického logopeda   4h

  u osob s narušením komunikační schopnosti po úrazu hlavy

 u osob s kognitivně komunikačními poruchami především

 u osob minimálním kognitivním deficitem (MCI)

u osob  s demencí

u osob s primární progresivní afázií

  •  Charakteristika narušené komunikační schopnosti u jednotlivých typů postižení  1h
  •  specifika diagnostiky a terapie 1h
  • Orientace ve výsledcích současného výzkumu uvedených poruch 1h
  • teoretické poznatky 1h
  • klasifikace, analýza ukázek 1h
  • diagnostické nástroje (Adenbrookský kognitivní test ACE-R) 2h
  • trénink kognitivně lingvistických poruch, praktická cvičení  2h

 

Doporučeno:
Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy a atestace nebo specializované pracoviště zaměřené na dospělé klienty.

101

Zpět