HLAS

Odborný kurz - základní
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PaedDr. Eva Škodová
14 učebních hodin

 1000,- Kč
 Posluchárna foniatrické kliniky, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Garance odborné úrovně:
MUDr. Libor Černý, PhD.

Přednášející:
MUDr. Libor Černý, PhD., 1.LF UK Praha, Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK,  ved. Subkatedry foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ

Obsah:

  • Anatomie hlasového ústrojí  – 2h
  • Fyziologie tvorby hlasu –  2h
  • Diagnostika hlasových poruch – 3h
  • Typy hlasových poruch – 2h
  • Terapie hlasových poruch – 3h
  • Videoukázky – 1h
  • Diskuze – 1h

Poznámky:
-

102

Zpět