Sama doma: 4 dílný cyklus Baby rady- Vývoj řeči- 2020

Sama doma: 4 dílný cyklus Baby rady- Vývoj řeči- 2020

Pozvání do pořadu České televize Sama doma přijali 4 naši kolegové kliničtí logopedi a prim. foniatrické kliniky MUDr. Hrbková  a hovořili- chatovali apod. na téma Vývoj řeči, jeho poruchy, vady a řešení.


Celou reportáž najdete na webových stránkách České televize:

První část

Rozhovor s Mgr. Terezou Hladilovou na téma Vývoj řeči – do období 1 roku.

Druhá část

Rozhovor s Doc. PaedDr. Karlem Neubauerem, PhD. na téma Vývoj řeči – období mezi 1-2 rokem.

Třetí část

Rozhovor s Mgr. et Mgr. Barborovou Richtrovou na téma Vývoj řeči – období po 2. roce

Čtvrtá část

Rozhovor s  MUDr. Miroslavou Hrbkovou, primářkou Foniatrické kliniky v Praze- téma – vady řeči, jazyka a  jejich řešení

Česká televize

14. 12. 2020

Zpět